- English Grammar A1 Level for Czech speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-cs -

Would Like

Introduction

Would like používáme, když chceme vyjádřit své požadavky či nabídky zdvořilejším způsobem.

Form

Would [1] je modální pomocné sloveso a ve spojení s like [2] (would like) tvoří zdvořilou podobu vyjádření požadavku či nabídky. Tvar této struktury je vždy stejný, dokonce i ve třetí osobě jednotného čísla.

Tato struktura se obvykle vyskytuje ve třech tvarech:

Kladný tvar

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subjectwould likeTo + Verb/ Noun
Iwould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Hewould liketo work /pizza
Shewould liketo work /pizza
Itwould liketo work /pizza
Wewould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Theywould liketo work /pizza

Záporný tvar

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Zkrácený tvar záporného tvaru je wouldn’t.
Subjectwould + notLikeTo + Verb/ Noun
Iwould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Hewould notliketo work /pizza
Shewould notliketo work /pizza
Itwould notliketo work /pizza
Wewould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Theywould notliketo work /pizza

Tázací tvar

tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

WouldSubjectLikeTo + Verb/ NounQuestion
Mark
WouldIliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldheliketo work /pizza?
Wouldsheliketo work /pizza?
Woulditliketo work /pizza?
Wouldweliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldtheyliketo work /pizza?

Example

Kladný tvar

 • would like some stamps, please.
 • She would like to exchange some euros for pounds.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Záporný tvar

 • wouldn’t like any stamps.
 • She wouldn’t like to exchange any euros for pounds.
 • They wouldn’t like any tickets for bus 89.

Tázací tvar

 • Would you like any stamps?
 • Would she like to exchange some euros for pounds?
 • Would they like any tickets for bus 89?

Use

Would like používáme, když chceme vyjádřit to, co slovesem want, ale zdvořilejším způsobem, zejména když něco nabízíme či o něco žádáme.

Summary

Would like používáme, když chceme vyjádřit své požadavky či nabídky zdvořilejší formou, která je mírnější než u slovesa want.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would not like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno.
 • Tázací tvar: Začínáme would, po kterém následuje podmět, po kterém následuje sloveso like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— Kladný tvar: „I would like a cup of tea.“
— Záporný tvar: „I wouldn’t like a cup of tea.“
— Tázací tvar: „Would you like a cup of tea?

POZNÁMKA: Like má jiný význam než would like: like používáme když chceme vyjádřit, že máme něco rádi.

Například:
— „would like to do some sport.“ = Použijeme would like, abychom vyjádřili přání podmětu si zasportovat.
♦ „I like sport.“ = Použijeme like, abychom vyjádřili, že podmět má obecně rád sport.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise