Unit 10.2

Like


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sloveso like používáme, když mluvíme o něčem, co máme rádi a z čeho máme potěšení.

Form

Tato struktura se obvykle vyskytuje ve třech tvarech:

Kladný tvar

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: v kladném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla like mění na likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Záporný tvar

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: v záporném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla do mění na does;
 • Zkrácený tvar záporného tvaru má stejnou podobu jako zkrácený tvar přítomného času prostého: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Tázací tvar

tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: v tázacím tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla do mění na does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Kladný tvar

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays.

Záporný tvar

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Tázací tvar

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

Like používáme, když chceme vyjádřit, že něco rádi děláme.

Summary

Sloveso like používáme, když chceme vyjádřit, že máme něco rádi.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje sloveso like a sloveso zakončené na -ing nebo podstatné jméno. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme likes.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje do not a sloveso like, po kterém následuje sloveso zakončené na -ing nebo podstatné jméno. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does not.
 • Tázací tvar: Začínáme do, po kterém následuje podmět, po kterém následuje sloveso like a sloveso zakončené na -ing nebo podstatné jméno (věta je ukončena otazníkem). Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does not.

Například:
— Kladný tvar: „I like drinking tea.“
— Záporný tvar: „I don’t like drinking tea.“
— Tázací tvar: „Do you like drinking tea?

POZNÁMKA: Would like má jiný význam než like: would like používáme, když chceme vyjádřit naše požadavky či nabídky zdvořilejším způsobem.

Například:
— „I like sport.“ = Použijeme like k vyjádření toho, že podmět má obecně rád sport.
♦ „would like to do some sport.“ = Použijeme would like, abychom vyjádřili přání podmětu si zasportovat.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

External link to Like exercises (54).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License

 • Like from English Grammar A1 Level for Czech speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-cs/?p=141