Like

Verbs

Slovesa Like a Would Like mají rozdílný význam a nelze je zaměňovat.

Zatímco Would Like vyjadřuje naše požadavky či nabídky zdvořilejší formou (mírnější, zdvořilejší forma slovesa to want), sloveso Like popisuje, že máme něco rádi.

Affirmative

Kladný tvar slovesa like má následující formu:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …  (“likes” ve třetí osobě jednotného čísla).

SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

Negative

Záporný tvar slovesa like má následující formu:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (“does” ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject.do/does + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

Interrogative

Tázací tvar slovesa like má následující formu:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (“does” ve třetí osobě jednotného čísla).

DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

Affirmative

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Negative

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Interrogative

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Je velmi důležité odlišit Like od Would like:

 • Like popisuje, že si něco užíváme;
 • Would like vyjadřuje požadavek či nabídku;
 • Tato slovesa se dokonce liší co se týče jejich gramatické struktury.

Sloveso Like vyjadřuje to, že si něco užíváme, že něco máme rádi. Používáme je v různých formách podle toho, který způsob chceme použít (Kladný, Záporný a Tázací).

Sloveso Like má následující formu:

 • Affirmative: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (“likes” ve třetí osobě jednotného čísla).
 • Negative: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (“does” ve třetí osobě jednotného čísla).
 • Interrogative: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (“does” ve třetí osobě jednotného čísla).

Například:
— Affirmative: „I like drinking tea.“ = Podmět (I) rád pije čaj.
— Negative: „I don’t like drinking tea.“ = Podmět (I) nerad pije čaj.
— Interrogative: „Do you like drinking tea?“ = Podmětu (You) se někdo ptá, zda rád pije čaj.

Slovesa Like a Would Like se výrazně liší ve svém významu:

 • Would Like vyjadřuje naše požadavky či nabídky zdvořilejší formou;
 • Like popisuje, že máme něco rádi.

Například:
— „I would like to do some sport.“ = Vyjadřuji své přání zasportovat si.
— „I like sport.“ = Obecně rád/a sportuji.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book