Unit 10.2Like

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Sloveso like používáme, když mluvíme o něčem, co máme rádi a z čeho máme potěšení.

Form

Tato struktura se obvykle vyskytuje ve třech tvarech:

Kladný tvar

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: v kladném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla like mění na likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Záporný tvar

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: v záporném tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla do mění na does;
 • Zkrácený tvar záporného tvaru má stejnou podobu jako zkrácený tvar přítomného času prostého: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Tázací tvar

tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: v tázacím tvaru se ve třetí osobě jednotného čísla do mění na does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Kladný tvar

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays.

Záporný tvar

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Tázací tvar

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

Like používáme, když chceme vyjádřit, že něco rádi děláme.

Summary

Sloveso like používáme, když chceme vyjádřit, že máme něco rádi.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje sloveso like a sloveso zakončené na -ing nebo podstatné jméno. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme likes.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje do not a sloveso like, po kterém následuje sloveso zakončené na -ing nebo podstatné jméno. Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does not.
 • Tázací tvar: Začínáme do, po kterém následuje podmět, po kterém následuje sloveso like a sloveso zakončené na -ing nebo podstatné jméno (věta je ukončena otazníkem). Ve třetí osobě jednotného čísla používáme does not.

Například:
— Kladný tvar: „I like drinking tea.“
— Záporný tvar: „I don’t like drinking tea.“
— Tázací tvar: „Do you like drinking tea?

POZNÁMKA: Would like má jiný význam než like: would like používáme, když chceme vyjádřit naše požadavky či nabídky zdvořilejším způsobem.

Například:
— „I like sport.“ = Použijeme like k vyjádření toho, že podmět má obecně rád sport.
♦ „would like to do some sport.“ = Použijeme would like, abychom vyjádřili přání podmětu si zasportovat.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

Info


License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book