Unit 6.2

Gerundium

Introduction

Gerundium [gerund] je sloveso, které se chová jako podstatné jméno odkazující na děj, proces či stav.

Form

Gerundium se skládá ze základního tvaru slovesa a -ing.

Example

  • He is good at ballroom dancing.
  • She enjoys playing with her friends in the park.
  • Counting to ten is easy.
  • Reading the newspaper is important.
  • I like going to museums.
  • She is always listening to that song.

Use

Gerundium používáme jako podstatné jméno, které odkazuje na stav, proces či děj.

Odvozuje se ze slovesa přidáním přípony „-ing“, která z něj tvoří podstatné jméno.

Summary

Gerundium [gerund] je sloveso, které se chová jako podstatné jméno odkazující na proces, stav či děj. Gerundium se vytváří přidáním -ing na konec slovesa.

Například:
— „I like playing football.“ = Gerundium odvozené z play je playing.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises

External link to Gerundium exercises (37).
License