Unit 1.1

To be v záporném tvaru


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, které je v gramatice nepostradatelné.

Použitím tohoto slovesa v záporném tvaru [negative form] se popírá něco ohledně podmětu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v záporném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + not + …

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Zkrácené tvary se používají v mluveném či v neformálním písemném projevu.

To be používáme jako sponové sloveso mezi jinými slovními druhy; poskytuje nám více údajů o stavu podmětu.

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény;
 2. Přídavnými jmény;
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky).

Example

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2. Přídavnými jmény
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be lze také používat ve zkráceném tvaru:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

To be v záporném tvaru popírá charakteristiky podmětu, např. věk, chování, barva, práce, národnost, osobnost, místo, cena, vlastnosti, velikost, čas…

Summary

To be je jedno z nejčastěji používaných pomocných sloves. To be se často používá s podstatnými jmény, přídavnými jmény a předložkovými vazbami.

V záporném tvaru [negative form] (sloveso, po kterém následuje not) popírá charakteristiky podmětu a stojí za ním.

Toto jsou jeho tvary: I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not a they are not.

Například:
— “I am not tall.” = Používáme am not pro první osobu jednotného čísla.
— “He is not tall.” = Používáme is not pro třetí osobu jednotného čísla.
— “They are not tall.” = Používáme are not pro všechny osoby množného čísla.

POZNÁMKA: Zkrácené tvary používáme v mluveném a neformálním písemném projevu.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License