Unit 1.1

To be Negative

Verbs

Sloveso To Be je v gramatice nezbytné. Funguje jako pomocné sloveso a je jedno z nepravidelných sloves v anglickém jazyce.
(Jeho použití uvidíme v kombinaci s dalšími slovesy pro vyjádření dějů a chování v Present Progressive form).

Použito v Záporném tvaru, sloveso popírá či vyvrací něco ohledně podmětu.

Záporný tvar slovesa To Be má následující formu:
Subject + verb to be + not.

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Zkrácené tvary se obvykle používají v mluvené a neformální angličtině.

To Be se používá s:

 1. Podstatnými jmény
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2. Přídavnými jmény
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Předložkovými frázemi (nebo doplňky)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

Zkrácené tvary:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

To Be má velmi jednoduchou strukturu, v kombinaci s dalšími slovními druhy (podstatná a přídavná jména, doplňky atd.) nám dává více informací ohledně podmětu. Užívá se jako spojovací výraz mezi podmětem a doplňkem či podstatným jménem a tím poskytuje další informace o daném podmětu.

To Be se používá s:

 1. Podstatnými jmény;
 2. Přídavnými jmény;
 3. Předložkovými frázemi (nebo doplňky).

To Be se používá pro popsání charakteristik podmětu, například:

 1. Věk;
 2. Cena;
 3. Velikost;
 4. Tvar;
 5. Barva;
 6. Národnost.

Sloveso To Be je jedno z nejběžnějších pomocných sloves v angličtině. Užito v Záporném tvaru, popírá něco ohledně podmětu (když ho popisujeme). Sloveso To Be často používáme s podstatnými jmény, přídavnými jmény a předložkovými frázemi.

Sloveso To Be v jeho Záporném tvaru má následující formu:
Subject + verb to be + not (e.g. I am not an actress.).

Například:
— “I’m not an actress.” = Sloveso popírá charakteristiku podmětu.
— “He’s not tall.“ = Sloveso popírá charakteristiku podmětu.
— “They mom is not 38 years old.” = Sloveso popírá charakteristiku podmětu.

NOTE: Zkrácené tvary používáme v mluveném projevu a neformálním psaném textu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book