Unit 1.1

To be v záporném tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, které je v gramatice nepostradatelné.

Použitím tohoto slovesa v záporném tvaru [negative form] se popírá něco ohledně podmětu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v záporném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + not + …

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Zkrácené tvary se používají v mluveném či v neformálním písemném projevu.

To be používáme jako sponové sloveso mezi jinými slovními druhy; poskytuje nám více údajů o stavu podmětu.

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény;
 2. Přídavnými jmény;
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky).

Example

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2. Přídavnými jmény
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be lze také používat ve zkráceném tvaru:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

To be v záporném tvaru popírá charakteristiky podmětu, např. věk, chování, barva, práce, národnost, osobnost, místo, cena, vlastnosti, velikost, čas…

Summary

To be je jedno z nejčastěji používaných pomocných sloves. To be se často používá s podstatnými jmény, přídavnými jmény a předložkovými vazbami.

V záporném tvaru [negative form] (sloveso, po kterém následuje not) popírá charakteristiky podmětu a stojí za ním.

Toto jsou jeho tvary: I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not a they are not.

Například:
— “I am not tall.” = Používáme am not pro první osobu jednotného čísla.
— “He is not tall.” = Používáme is not pro třetí osobu jednotného čísla.
— “They are not tall.” = Používáme are not pro všechny osoby množného čísla.

POZNÁMKA: Zkrácené tvary používáme v mluveném a neformálním písemném projevu.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License