A to be Tagadó Módú alakja

Verbs

A to be egy segédige [auxiliary verb], amely létfontosságú a nyelvtanban.

Amikor tagadó alakban használjuk, az ige tagad valamit az alanyról.

A to be rendhagyó ragozású ige, tagadó módban alakjai a következők:
Subject + to be + not + …

SubjectTo Be + notShort form*
Iam notI’m not
Youare notYou’re not/You aren’t
Heis notHe’s not/He isn’t
Sheis notShe’s not/She isn’t
Itis notIt’s not/It isn’t
Weare notWe’re not/We aren’t
Youare notYou’re not/You aren’t
Theyare notThey’re not/They aren’t

*A rövid alakot beszélt nyelvben vagy informális stílusú írásban használjuk.

A to be igét használjuk:

 1. Főnevekkel
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2. Melléknevekkel
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Prepozíciós mondatokkal (vagy vonzatokkal)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

A to be ige tagadó módban a rövid alakokkal is használható:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

A to be igének nagyon egyszerű szerkezete van, és amikor más fajta szavak (alany, főnév, melléknév, vonzat) összekapcsolására használjuk, több információt ad az alanyról.

A to be igét használjuk:

 1. Főnevekkel;
 2. Melléknevekkel;
 3. Prepozíciós mondatokkal (vagy vonzatokkal).

A to be ige tagadó módban az alany különböző jellemzőit írja le, például: kor, viselkedés, szín, munkahely, nemzetiség, személyiség, hely, ár, minőség, méret, idő…

A to be az egyik leggyakrabban használt segédige [auxiliary verb]. Gyakran használjuk főnevekkel, melléknevekkel és prepozíciós mondatokkal. Tagadó módban az alany különböző jellemzőit tagadja.

A szerkezet a következő:
Subject + to be + …

Tagadó mód: (I) am not, (you) are not, (he/she/it) is not, (we/you/they) are not.

Például:
— “I am not tall.” = Az am not-ot egyes szám első személyben használjuk.
— “He is not tall.” = Az is not-ot egyes szám harmadik személyben használjuk.
— “They are not tall.” = Az are not-ot többes szám kifejezésére használjuk.

NOTE: A rövid alakot szóbeli beszédben vagy informális stílusú írásban használjuk.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a to be tagadó módjának használatát kontextusba helyezve.

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book