A Tagadó Módú Have és Have got Igék

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

A have/have got egy olyan ige, amit arra használunk, hogy állapotokat fejezzünk ki vele, mint például birtoklás, kapcsolat, betegség, illetve emberek és dolgok jellemzői.

Amikor tagadó módban használjuk, az ige tagad valamit az alanyról.

Form

A have és a have got egyszerű jelen ideje:

To have

Tagadó módban a szerkezete a következő:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: tagadó módban az egyes szám harmadik személy do helyett does.
Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

To have got

Tagadó módban a szerkezete a következő:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: tagadó módban az egyes szám harmadik személy have helyett has.
Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

A dont’have és a haven’t got kifejezéseket arra használjuk, hogy tagadjuk, hogy valaki birtokol valakit/valamit. Arra is használjuk őket, hogy kapcsolatot, betegséget, illetve emberek és dolgok jellemzőit kifejezzük.

 • To have
  • Cselekvések kifejezésére használhatjuk;
  • Múlt, jelen, jövő kifejezésére használhatjuk.
 • To have got
  • Nem használhatjuk cselekvések kifejezésére;
  • Csak a jelen kifejezésére használhatjuk.

Summary

A have-et és a have got-ot tagadó módban arra használjuk, hogy állapotokat tagadjunk le, mint például birtoklás, kapcsolat, betegség, illetve egy alany jellemzői. A kettőt azonban nem helyettesíthetjük egymással.

 • A have-vel ki lehet fejezni cselekvéseket a múltban, a jelenben és a jövőben. A szerkezete a következő:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does for the third person singular)
 • A have got-ot nem használhatjuk cselekvések kifejezésére, hanem csak a jelen kifejezésére. A szerkezete a következő:
  Subject + have/has + not + got + object + … (has egyes szám harmadik személyben)

Például:
— “I don’t have have lunch at 2 p.m.” / “I haven’t got lunch at 2 p.m.” = A have-et használjuk, mert egy cselekvésről van szó.
— “I have not got a car.” = A have got-ot használjuk, mert valami birtoklásának a hiányáról van szó.

NOTE: A have-et segédigeként is használjuk bizonyos igeidőkben, cselekvések kifejezésére. Ha ilyen formában használjuk a have-et, nem kell do-t és does-t használnunk. A have got-ot nem használhatjuk ilyen esetben (“I have not done it.” / I have not got done it.”).

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a have és a have got tagadó módú használatát kontextusba helyezve.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Hungarian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book