Unit 4.2

Have i Have got przeczenia


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/ Have got to czasownik wyrażający posiadanie oraz pozwalający opisać cechy osób i przedmiotów.

W formie przeczącej, czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Form

Czas teraźniejszy prosty czasownika have i have got to:

To have

Struktura formy przeczącej:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: w trzeciej osobie liczby pojedynczej następuje zamiana do na does.
Subject Do/Does + not have Short form
I do not have don’t have
You do not have don’t have
He does not have doesn’t have
She does not have doesn’t have
It does not have doesn’t have
We do not have don’t have
You do not have don’t have
They do not have don’t have

To have got

Struktura formy przeczącej:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: w trzeciej osobie liczby pojedynczej następuje zamiana have na has.
Subject Have/Has + not + got Short form
I have not got haven’t got
You have not got haven’t got
He has not got hasn’t got
She has not got hasn’t got
It has not got hasn’t got
We have not got haven’t got
You have not got haven’t got
They have not got haven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Używamy Don’t have i Haven’t got, w formie przeczącej, aby zanegować posiadanie lub relację. Mogą być używane aby opisywać posiadanie i relację. Nie są całkowicie wymienne.

 • To have
  • wyraża czynności;
  • ma czas przeszły, teraźniejszy i przyszły
 • To have got
  • nie wyraża czynności;
  • ma jedynie czas teraźniejszy

Summary

Have i Have got to czasowniki używane do wyrażania posiadania, relacji i cech. W formie Przeczącej czasownik neguje coś na temat podmiotu. Nie są zupełnie wymienne.

 • Have wyraża czynność. Ma czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Struktura:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does trzeciej osoby l. pojedynczej)
 • Have got nie może być użyte by wwyrazić czynności i może być użyte tylko w teraźniejszości. Struktura:
  Subject + have/has + not got + object + … (has for the third person singular)

Na przykład przykład:

— “don’t have lunch at 2 p.m.” / “haven’t got lunch at 2 p.m.” = tutaj have wyraża czynność.
— “have not got a car.” = tutaj have got wyraża brak posiadania.

UWAGA: Have jako czasownik posiłkowy może wyrażać czynność. Przeczenie czasownika posiłkowego  have nie wymaga do lub does. Nie możemy użyć have got dla tego (“I have not done it.”, a nie I have not got done it.”).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License