Unit 6.2

Bezokolicznik

Introduction

Bezokolicznik [the infinitive] to podstawowa forma czasownika. Używamy jej do tworzenia innych czasów gramatycznych.

Form

Wyróżniamy dwie formy bezokolicznika:

  • zero infinitive składa się jedynie z podstawowej formy czasownika (work).
  • to-infinitive składa się z  to oraz z podstawowej formy czasownika (to work).

Example

Zero infinitive

  • I can speak Spanish.
  • He can count to ten.
  • They can write in Russian.

To-infinitive

  • I asked him to teach me French.
  • She loves to paint with watercolours.
  • We hope to find a yellow dress.

Use

Zero infinitive oraz to-infinitive stanowią podstawę do tworzenia innych czasów.

Summary

Bezokolicznik [The infinitive] to podstawowa forma czasownika. Rozróżniamy go na:

  • Zero infinitive: podstawowa forma czasownika.
  • To-infinitive: podstawowa forma czasownika poprzedzona to-.

Na przykład:
— „She can play football.”
— „You love to play football.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example], która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to Bezokolicznik exercises (36).
License