Unit 6.2

Bezokolicznik

Verbs

Bezokolicznik [the infinitive] to podstawowa forma czasownika. Używamy jej do tworzenia innych czasów gramatycznych.

Wyróżniamy dwie formy bezokolicznika:

 • zero infinitive składa się jedynie z podstawowej formy czasownika (work).
 • to-infinitive składa się z  to oraz z podstawowej formy czasownika (to work).
 • Zero infinitive
  • I can speak Spanish.
  • He can count to ten.
  • They can write in Russian.
 • To-infinitive
  • I asked him to teach me French.
  • She loves to paint with watercolours.
  • We hope to find a yellow dress.

Zero infinitive oraz to-infinitive stanowią podstawę do tworzenia innych czasów.

Bezokolicznik [The infinitive] to podstawowa forma czasownika. Rozróżniamy go na:

 • Zero infinitive: podstawowa forma czasownika.
 • To-infinitive: podstawowa forma czasownika poprzedzona to-.

Na przykład:
— „She can play football.”
— „You love to play football.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example], która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book