Unit 10.1

Zaimki względne


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane w celu uniknięcia powtarzania rzeczownika.

Zaimki względne [relative pronouns] są używane w celu wprowadzenia zdania składowego.

Form

Zaimki względne odnoszą się do ludzi oraz rzeczy, jako ze zastępują podmiot wyrażony w zdaniu głównym w celu uniknięcia powtarzania go w zdaniu składowym.

Główne zaimki względne to: whichwho oraz that.

Example

Which

  • I had a banana yesterday, which is my favorite fruit.
  • She is a waitress at the restaurant at which Mary works.
  • We are going to a library which has free internet.

Who

  • I am the one who prepared lunch.
  • He is the man who cooked our dinner.
  • They are the teachers who work at his school.

That

  • I bought the red wine that you told me about.
  • The breakfast that I had yesterday was great.
  • These are the books that were written by my friend.

Use

Użycie zaimków względnych:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

Which oraz that są używane by dostarczyć dodatkowych informacji; which może być także stosowane w celu uniknięcia powtórzenia that (należy pamiętać, że zaimek względny można czasami pominąć).

Summary

Zaimka względnego [relative pronoun] używamy aby wprowadzić zdanie względne.  Odnoszą się do ludzi oraz rzeczy, jako ze zastępują podmiot wyrażony w zdaniu głównym w celu uniknięcia powtarzania go w zdaniu składowym.

Oto one: Which, That oraz Who.

Na przykład:
— “This is the restaurant which has an Italian menu.” = Which odnosi się do rzeczy..
— “The man who owns this restaurant is Italian.” = Who odnosi się do ludzi.
— “The man that owns this restaurant is Italian.” / “This is the restaurant that has an Italian menu.” = That może odnosić się zarówno do ludzi jak i rzeczy..

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License