Unit 10.1

Zaimki względne

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane w celu uniknięcia powtarzania rzeczownika.

Zaimki względne [relative pronouns] są używane w celu wprowadzenia zdania składowego.

Form

Zaimki względne odnoszą się do ludzi oraz rzeczy, jako ze zastępują podmiot wyrażony w zdaniu głównym w celu uniknięcia powtarzania go w zdaniu składowym.

Główne zaimki względne to: whichwho oraz that.

Example

Which

  • I had a banana yesterday, which is my favorite fruit.
  • She is a waitress at the restaurant at which Mary works.
  • We are going to a library which has free internet.

Who

  • I am the one who prepared lunch.
  • He is the man who cooked our dinner.
  • They are the teachers who work at his school.

That

  • I bought the red wine that you told me about.
  • The breakfast that I had yesterday was great.
  • These are the books that were written by my friend.

Use

Użycie zaimków względnych:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

Which oraz that są używane by dostarczyć dodatkowych informacji; which może być także stosowane w celu uniknięcia powtórzenia that (należy pamiętać, że zaimek względny można czasami pominąć).

Summary

Zaimka względnego [relative pronoun] używamy aby wprowadzić zdanie względne.  Odnoszą się do ludzi oraz rzeczy, jako ze zastępują podmiot wyrażony w zdaniu głównym w celu uniknięcia powtarzania go w zdaniu składowym.

Oto one: Which, That oraz Who.

Na przykład:
— “This is the restaurant which has an Italian menu.” = Which odnosi się do rzeczy..
— “The man who owns this restaurant is Italian.” = Who odnosi się do ludzi.
— “The man that owns this restaurant is Italian.” / “This is the restaurant that has an Italian menu.” = That może odnosić się zarówno do ludzi jak i rzeczy..

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License