Unit 1.2

Present Simple zdania oznajmujące


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Present Simple to czas teraźniejszy prosty, który służy do mówienia o czynnościach rutynowych, powtarzających się.

W formie twierdzącej czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Form

Forma twierdząca w formie twierdzącej ma następującą strukturę:
Subject + verb + … 

 • Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej zazwyczaj dodajemy „-s”. Wyjątki:
  • Czasowniki zakończone na -s, -z, -x, -sh, -ch: dodajemy -es (e.g. watch⇒watches, kiss⇒kisses, crush⇒crushes, tax⇒taxes, buzz⇒buzzes);
  • Czasowniki zakończone na spółgłoskę +y: zmiana -y na -ie i dodajemy -s (e.g. cr⇒cries);
  • Czasowniki takie jak do, go, be oraz have są nieregularne: do⇒does, go⇒goes, be ⇒is, have⇒has.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Zaplanowana przyszłość
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2. Rozkłady
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Nawyki/ zwyczaje
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Znane prawdy, Fakty
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Permanentne sytuacje
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Obietnice etc.
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Wskazanie kierunku i opis trasy
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Nieformalna narracja
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

Używamy Present Simple w formie twierdzącej do mówienia o:

 1. Zaplanowanej przyszłości;
 2. Rozkładach;
 3. Nawykach/ zwyczajach (coś, co dzieje się regularnie w teraźniejszości);
 4. Faktach (rzeczy, które są ogólnie prawdziwe, znane prawdy);
 5. Permanentnych sytuacjach (które miały miejsce od pewnego czasu i będą miały miejsce);
 6. Obietnicach;
 7. Instrukcjach (rozkazy);
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia (e.g. komentarze);
 9. Nieformalna narracja (opowiadanie).

Summary

Present simple to czas teraźniejszy prosty, który służy do mówienia o czynnościach rutynowych, powtarzających się. W formie twierdzącej czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Struktura:
Subject + verb + … (`s dla trzeciej osoby liczby pojedynczej)

Na przykład:
— „I work on important projects.” =
— „She works on important projects.” =

Istnieją pewne wyjątki dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, w zależności od zakończenia czasownika.

Na przykład:
— Suffixes -ch-s-sh-x-z: “Catch” ⇒ “Catches” = Add -es.
— Consonant + -y: “Try” ⇒ “Tries” = Change -y to -i and add -es.
— Irregular verbs: do ⇒ doesgo ⇒ goesbe ⇒ ishave ⇒has

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License