Unit 1.2

Present Simple zdania oznajmujące

Introduction

Present Simple to czas teraźniejszy prosty, który służy do mówienia o czynnościach rutynowych, powtarzających się.

W formie twierdzącej czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Form

Forma twierdząca w formie twierdzącej ma następującą strukturę:
Subject + verb + … 

 • Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej zazwyczaj dodajemy „-s”. Wyjątki:
  • Czasowniki zakończone na -s, -z, -x, -sh, -ch: dodajemy -es (e.g. watch⇒watches, kiss⇒kisses, crush⇒crushes, tax⇒taxes, buzz⇒buzzes);
  • Czasowniki zakończone na spółgłoskę +y: zmiana -y na -ie i dodajemy -s (e.g. cr⇒cries);
  • Czasowniki takie jak do, go, be oraz have są nieregularne: do⇒does, go⇒goes, be ⇒is, have⇒has.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Zaplanowana przyszłość
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2. Rozkłady
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Nawyki/ zwyczaje
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Znane prawdy, Fakty
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Permanentne sytuacje
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Obietnice etc.
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Wskazanie kierunku i opis trasy
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Nieformalna narracja
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

Używamy Present Simple w formie twierdzącej do mówienia o:

 1. Zaplanowanej przyszłości;
 2. Rozkładach;
 3. Nawykach/ zwyczajach (coś, co dzieje się regularnie w teraźniejszości);
 4. Faktach (rzeczy, które są ogólnie prawdziwe, znane prawdy);
 5. Permanentnych sytuacjach (które miały miejsce od pewnego czasu i będą miały miejsce);
 6. Obietnicach;
 7. Instrukcjach (rozkazy);
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia (e.g. komentarze);
 9. Nieformalna narracja (opowiadanie).

Summary

Present simple to czas teraźniejszy prosty, który służy do mówienia o czynnościach rutynowych, powtarzających się. W formie twierdzącej czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Struktura:
Subject + verb + … (`s dla trzeciej osoby liczby pojedynczej)

Na przykład:
— „I work on important projects.” =
— „She works on important projects.” =

Istnieją pewne wyjątki dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, w zależności od zakończenia czasownika.

Na przykład:
— Suffixes -ch-s-sh-x-z: “Catch” ⇒ “Catches” = Add -es.
— Consonant + -y: “Try” ⇒ “Tries” = Change -y to -i and add -es.
— Irregular verbs: do ⇒ doesgo ⇒ goesbe ⇒ ishave ⇒has

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

License