Unit 9.2

Zaimki dzierżawcze


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane w celu uniknięcia powtórzenia rzeczownika.

Zaimki dzierżawcze [possessive pronouns] są określnikami stosowanymi w celu pokazania, że jedna rzecz do kogoś należy.

Form

Zaimki dzierżawcze są używane w miejsce rzeczownika. Nie używamy przedimków ani innych określników przed zaimkami.

Zaimki dzierżawcze to:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Używamy zaimków dzierżawczych by pokazać że coś do kogoś należy, ale także w celu uniknięcia powtórzeń rzeczowników.

Summary

Używamy zaimków dzierżawczych [possessive pronouns] by wyrazić należenie czegoś do osoby lub zwierzęcia. Odmieniają się przez rodzaj i liczbę oraz mogą zastępować rzeczowniki, by uniknąć powtórzenia.

Oto one: mineyourshishersitsoursyourstheirs.

Na przykład:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zastępuje inny element w zdaniu (jest zaimkiem dzierżawczym).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisują inny element w zdaniu (są przymiotnikami dzierżawczymi).

UWAGA: Nie używamy określników przed zaimkami.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License