Unit 2.1

Rodzaj rzeczownika


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Rzeczownik (noun) nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Rzeczownik ma trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki.

Form

Niektóre rzeczowniki mają inne słowa na inne rodzaje.

 • męski, żeński, nijaki;
 • męski oraz żeński;
 • nijaki.
Masculine Femenine Neutral
boy girl child
father mother parent
husband wife spouse
man woman person
sir madame
son daughter
uncle aunt
dog
dolphin
table

*W celu określenia rodzaju nijakich rzeczowników poprzedzamy je słowem male lub female

Używamy he (r. męski) oraz she (r. nijaki) dla ludzi. Używamy it (r. nijaki) dla rzeczy oraz zwierząt ( z wyjątkiem zwierząt domowych, które traktujemy jak czujących oraz myślących członków rodziny. Wtedy używamy he lub she.

Example

Słowa w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim:

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

Słowa, mające dwa rodzaje: męski i żeński:

 • My uncle doesn’t eat meat. He is a vegetarian.
 • My aunt doesn’t eat meat. She is a vegetarian.

Słowa mające jdynie rodzaj nijaki:

 • The table is 500 euros. It is expensive.
 • The dog is 10 kilos. It is heavy.
 • The female dog is 10 kilos. She is heavy.

* They występuje tutaj jako zaimek liczby pojedynczej odnoszący się do osoby o nieokreślonej płci.

Use

Używamy rzeczowników w rodzaju męskim oraz żeńskim dla ludzi płci męskiej oraz żeńskiej oraz rodzaju nijakiego dla rzeczy, zwierząt, wydarzeń, substancji, jakości.

Summary

Rzeczownik ma trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki.

Używamy he (r. męski) oraz she (r. nijaki) dla ludzi. Używamy it (r. nijaki) dla rzeczy oraz zwierząt ( z wyjątkiem zwierząt domowych, które traktujemy jak czujących oraz myślących członków rodziny. Wtedy używamy he lub she.

Na przykład:
— “My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.” = Używamy he, ponieważ rzeczownik father jest rodzaju męskiego.
— “My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.” =  Używamy she, ponieważ rzeczownik mother jest rodzaju żeńskiego.
— “My parents don’t eat meat. They are vegetarian.” =  Używamy they, ponieważ rzeczownik rodzice denotuje dwie osoby.
— “The cat sleeps during the day. It is so cute.” / “The female cat sleeps during the day. She is so cute.” = Możemy użyć it lub she, ponieważ mówimy o zwierzęciu domowym płci żeńskiej.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License