Unit 2.1

Rodzaj rzeczownika


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Rzeczownik (noun) nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Rzeczownik ma trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki.

Form

Niektóre rzeczowniki mają inne słowa na inne rodzaje.

 • męski, żeński, nijaki;
 • męski oraz żeński;
 • nijaki.
Masculine Femenine Neutral
boy girl child
father mother parent
husband wife spouse
man woman person
sir madame
son daughter
uncle aunt
dog
dolphin
table

*W celu określenia rodzaju nijakich rzeczowników poprzedzamy je słowem male lub female

Używamy he (r. męski) oraz she (r. nijaki) dla ludzi. Używamy it (r. nijaki) dla rzeczy oraz zwierząt ( z wyjątkiem zwierząt domowych, które traktujemy jak czujących oraz myślących członków rodziny. Wtedy używamy he lub she.

Example

Słowa w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim:

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

Słowa, mające dwa rodzaje: męski i żeński:

 • My uncle doesn’t eat meat. He is a vegetarian.
 • My aunt doesn’t eat meat. She is a vegetarian.

Słowa mające jdynie rodzaj nijaki:

 • The table is 500 euros. It is expensive.
 • The dog is 10 kilos. It is heavy.
 • The female dog is 10 kilos. She is heavy.

* They występuje tutaj jako zaimek liczby pojedynczej odnoszący się do osoby o nieokreślonej płci.

Use

Używamy rzeczowników w rodzaju męskim oraz żeńskim dla ludzi płci męskiej oraz żeńskiej oraz rodzaju nijakiego dla rzeczy, zwierząt, wydarzeń, substancji, jakości.

Summary

Rzeczownik ma trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki.

Używamy he (r. męski) oraz she (r. nijaki) dla ludzi. Używamy it (r. nijaki) dla rzeczy oraz zwierząt ( z wyjątkiem zwierząt domowych, które traktujemy jak czujących oraz myślących członków rodziny. Wtedy używamy he lub she.

Na przykład:
— “My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.” = Używamy he, ponieważ rzeczownik father jest rodzaju męskiego.
— “My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.” =  Używamy she, ponieważ rzeczownik mother jest rodzaju żeńskiego.
— “My parents don’t eat meat. They are vegetarian.” =  Używamy they, ponieważ rzeczownik rodzice denotuje dwie osoby.
— “The cat sleeps during the day. It is so cute.” / “The female cat sleeps during the day. She is so cute.” = Możemy użyć it lub she, ponieważ mówimy o zwierzęciu domowym płci żeńskiej.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License