Unit 10.1

Zaimki w funkcji dopełnienia

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane w celu uniknięcia powtórzenia rzeczownika.

Zaimki w funkcji dopełnienia są zaimkami, które są używane jako dopełnienie czasownika lub przyimka lub jako zamiennik przedmiotów , aby uniknąć powtórzeń.

Form

Zaimki oraz zaimki w funkcji dopełnienia mają swoją liczbę (pojedyncza, mnoga) oraz rodzaj (męski, żeński, nijaki). Jeżeli w zdaniu występują przyimki, zaimki w funkcji dopełnienia umieszczamy za nimi.

Zaimki w funkcji dopełnienia to:

Subject Pronouns Object Pronouns
I Me
You You
He Him
She Her
It It
We Us
You You
They Them

W rozmowach nieformalnych mogą być używane jako krótkie odpowiedzi.

Example

 1. Aby uniknąć powtórzeń
  • I’m a very calm person but my brother always drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Po przyimkach
  • Don’t look at me!
  • This is for you.
  • I talk to them every day.

Use

Zaimków w funkcji dopełnienia używamy:

 1. Aby uniknąć powtórzenia rzeczownika;
 2. Po przyimkach.

Summary

Używamy zaimków w funkcji dopełnienia [object pronouns] do wyrażenia tego, co jest pod wpływem podmiotu, ale mogą być również użyte do uniknięcia powtórzeń. Są odmienne przez rodzaj i liczbę i są umieszczone po czasownikach.

Oto one: meyouhimheritusyou oraz them.

Na przykład:
— “My dogs get very happy when I take them to the park.”  = Them odnosi się do my dogs.
— “I gave him a kiss for you.” = Him użyto zamiast imienia osoby po czasowniku.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License