Unit 5.2

Present Continuous pytania

Introduction

Present Continuous (lub progressive) to czas gramatyczny służący do mówienia o wydarzeniach teraźniejszych, mających miejsce w momencie mówienia.

W formie pytającej [interrogative] służy do zadawania pytań na temat teraźniejszych wydarzeń, mających miejsce w momencie mówienia.

Form

Forma pytająca Present Continuous czasownika to eat ma następującą strukturę:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Sprawdź zdania twierdzące w present continuous}

Example

 1. Moment wypowiedzi
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. Tymczasowe sytuacje
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. Zaplanowane czynności
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. Zmiany i tendencje
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. Konsystencja wydarzeń
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Use

Używamy present continuous w formie pytającej do mówienia o:

 1. Sytuacjach trwających w momencie mówienia;
 2. Sytuacjach tymczasowych (które zakończą się w przyszłości);
 3. Zaplanowanych czynnościach;
 4. Zmianach i tendencjach;
 5. Konsystencji wydarzeń.

Summary

Present continuous to czas gramatyczny służący do mówienia o wydarzeniach teraźniejszych. W formie pytającej służy do zadawania pytań na temat teraźniejszych wydarzeń.

Struktura:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

Na przykład:
— „Is he working on an important project today?” = W tym przypadku używamy present continuous ponieważ pytamy o sytuację mającą miejsce w momencie wypowiedzi.
♦ „Does he work on important projects?” = W tym przypadku używamy present simple ponieważ pytamy o sytuację, która regularnie ma miejsce w teraźniejszości.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License