Unit 6.1

Past Simple przeczenia

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Czas przeszły prosty [Past Simple] to czas, który służy do mówienia o wydarzeniach i czynnościach z przeszłości.

W formie przeczącej, czasownik neguje jakieś przeszłe wydarzenia.

Form

Past simple zarówno regularnych jak i nieregularnych* czasowników w formie przeczącej wygląda następująco:
Subject + did + not + verb + …

  • Did jest przeszłą formą czasownika do.
  • Krótką formą przeczenia jest didn’t.
Subjectdid + notVerbShort Form
Idid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Hedid notworkdidn’t
Shedid notworkdidn’t
Itdid notworkdidn’t
Wedid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Theydid notworkdidn’t

*Forma pytająca i przecząca nieregularnych czasowników ma taką samą strukturę jak regularnych

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Używamy Past Simple, w formie przeczącej, żeby wyrazić.

  1. Krótkie zakończone czynności i wydarzenia, które się nie wydarzyły;
  2. Długie skończone sytuacje, które się nie wydarzyły;
  3. Wielokrotne wydarzenia oraz zwyczaje, które nie miały miejsca w przeszłości;
  4. Przeszłe wydarzenia, które nie nastąpiło i używamy wyrażeń: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Używamy czasu past simple w formie przeczącej aby zaprzeczyć sytuacjom, które wydarzyły się w przeszłości, a teraz są zakończone.

Struktura:
Subject + did + not + verb + …

Na przykład:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Używamy past simple by wyrazić przeszłe wydarzenie, które nie nastąpiło.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book