Unit 6.1

Past Simple przeczenia

Introduction

Czas przeszły prosty [Past Simple] to czas, który służy do mówienia o wydarzeniach i czynnościach z przeszłości.

W formie przeczącej, czasownik neguje jakieś przeszłe wydarzenia.

Form

Past simple zarówno regularnych jak i nieregularnych* czasowników w formie przeczącej wygląda następująco:
Subject + did + not + verb + …

  • Did jest przeszłą formą czasownika do.
  • Krótką formą przeczenia jest didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*Forma pytająca i przecząca nieregularnych czasowników ma taką samą strukturę jak regularnych

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Używamy Past Simple, w formie przeczącej, żeby wyrazić.

  1. Krótkie zakończone czynności i wydarzenia, które się nie wydarzyły;
  2. Długie skończone sytuacje, które się nie wydarzyły;
  3. Wielokrotne wydarzenia oraz zwyczaje, które nie miały miejsca w przeszłości;
  4. Przeszłe wydarzenia, które nie nastąpiło i używamy wyrażeń: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Używamy czasu past simple w formie przeczącej aby zaprzeczyć sytuacjom, które wydarzyły się w przeszłości, a teraz są zakończone.

Struktura:
Subject + did + not + verb + …

Na przykład:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Używamy past simple by wyrazić przeszłe wydarzenie, które nie nastąpiło.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License