Unit 8.1

Przysłówki stopnia


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Przysłówki [adverbs] to słowa, które pełnią funkcję przydawki w zdaniu, zdaniu składowym lub częściach zdań składowych.  Mogą przekazywać szeroki zakres informacji.

Przysłówki stopnia [adverbs of degree] służą do informowania o natężeniu czynności lub przymiotnika.

Form

Przysłówki stopnia są zwykle umieszczane za czasownikami pomocniczymi to be lub to have oraz przed innymi czasownikami.

Ich położenie to:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Najważniejsze przysłówki stopnia to: almosttooquite, very.

Niektóre przysłówki powstają poprzez dodanie przyrostka -ly do przymiotnika: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully,

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.
 • This job is quite interesting.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.

Use

Przysłówki stopnia służą do pokazania natężenia działania, przymiotnika lub innego przysłówka. Najważniejsze przysłówki stopnia to:

 • Almost (prawie, niemal);
 • Too (zbyt);
 • Quite (całkiem, dość);
 • Very (bardzo);
 • Extremely (skrajnie. nadzwyczaj, wyjątkowo);
 • Fully (w pełni, całkowicie).

Summary

Przysłówki stopnia [adverbs of degree] informują o natężeniu czynności lub przymiotnika.

Najważniejsze przysłówki stopnia to: almosttooveryquiteextremely and fully,

Ich położenie w zdaniu to:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Na przykład:
— “I’m extremely confused.” = Czynność jest wyrażona czasownikiem to be.
— “The glass is extremely full.” = Czynność jest wyrażona czasownikiem to be.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License