Unit 8.1

Przysłówki stopnia

Introduction

Przysłówki [adverbs] to słowa, które pełnią funkcję przydawki w zdaniu, zdaniu składowym lub częściach zdań składowych.  Mogą przekazywać szeroki zakres informacji.

Przysłówki stopnia [adverbs of degree] służą do informowania o natężeniu czynności lub przymiotnika.

Form

Przysłówki stopnia są zwykle umieszczane za czasownikami pomocniczymi to be lub to have oraz przed innymi czasownikami.

Ich położenie to:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Najważniejsze przysłówki stopnia to: almosttooquite, very.

Niektóre przysłówki powstają poprzez dodanie przyrostka -ly do przymiotnika: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully,

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.
 • This job is quite interesting.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.

Use

Przysłówki stopnia służą do pokazania natężenia działania, przymiotnika lub innego przysłówka. Najważniejsze przysłówki stopnia to:

 • Almost (prawie, niemal);
 • Too (zbyt);
 • Quite (całkiem, dość);
 • Very (bardzo);
 • Extremely (skrajnie. nadzwyczaj, wyjątkowo);
 • Fully (w pełni, całkowicie).

Summary

Przysłówki stopnia [adverbs of degree] informują o natężeniu czynności lub przymiotnika.

Najważniejsze przysłówki stopnia to: almosttooveryquiteextremely and fully,

Ich położenie w zdaniu to:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Na przykład:
— “I’m extremely confused.” = Czynność jest wyrażona czasownikiem to be.
— “The glass is extremely full.” = Czynność jest wyrażona czasownikiem to be.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License