Unit 8.1

Prislovi stopnje

Introduction

Prislovi [adverbs] so besede, ki funkcionirajo kot modifikatorji v povedih, stavkih in raznih drugih stavčnih elementih. Dajejo širok spekter informacij.

Prislovi stopnje [adverbs of degree] dajejo informacije o intenzivnosti dejanja ali pridevnika.

Form

Prislove stopnje ponavadi postavljamo za pomožnima glagoloma to be ali to have in pred drugimi glagoli.

Njihove pozicije so:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

V nekaterih primerih te prislove lahko oblikujemo tako, da pridevnikom dodamo -ly.

Glavni stopenjski prislovi so: almostextremelyfullytooveryquite.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.
 • This job is quite interesting.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.

Use

Prislove stopnje uporabljamo za prikazovanje intenzivnosti dejanja, pridevnika ali drugega glagola. Glavni stopenjski prislovi so:

 • Almost (skoraj, ne še);
 • Extremely (v veliki meri);
 • Fully (nič manj kot);
 • Too (več kot bi moralo biti);
 • Very (zelo dosti);
 • Quite (dovolj).

Summary

Prislovi stopnje [adverbs of degree] dajejo informacije o intenzivnosti dejanja ali pridevnika.

Glavni prislovi stopnje so: almost, extremelyfully, toovery in quite.

Njihove pozicije v povedi so:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Na primer:
— “I’m extremely confused.” = Dejanje je izraženo z glagolom to be.
— “The glass is extremely full.” = Dejanje je izraženo z glagolom to be.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


License