Unit 8.1

Prislovi stopnje


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prislovi [adverbs] so besede, ki funkcionirajo kot modifikatorji v povedih, stavkih in raznih drugih stavčnih elementih. Dajejo širok spekter informacij.

Prislovi stopnje [adverbs of degree] dajejo informacije o intenzivnosti dejanja ali pridevnika.

Form

Prislove stopnje ponavadi postavljamo za pomožnima glagoloma to be ali to have in pred drugimi glagoli.

Njihove pozicije so:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

V nekaterih primerih te prislove lahko oblikujemo tako, da pridevnikom dodamo -ly.

Glavni stopenjski prislovi so: almostextremelyfullytooveryquite.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.
 • This job is quite interesting.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.

Use

Prislove stopnje uporabljamo za prikazovanje intenzivnosti dejanja, pridevnika ali drugega glagola. Glavni stopenjski prislovi so:

 • Almost (skoraj, ne še);
 • Extremely (v veliki meri);
 • Fully (nič manj kot);
 • Too (več kot bi moralo biti);
 • Very (zelo dosti);
 • Quite (dovolj).

Summary

Prislovi stopnje [adverbs of degree] dajejo informacije o intenzivnosti dejanja ali pridevnika.

Glavni prislovi stopnje so: almost, extremelyfully, toovery in quite.

Njihove pozicije v povedi so:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Na primer:
— “I’m extremely confused.” = Dejanje je izraženo z glagolom to be.
— “The glass is extremely full.” = Dejanje je izraženo z glagolom to be.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License