Unit 5.2

Present continuous v trdilni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Trajni sedanjik [present continuous] (ali progresivni [progressive]), je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, ki trenutno potekajo (pred, med ali po trenutku govora).

Ko je izražen v trdilni obliki sporoča, da se trenutno nekaj dogaja.

Form

Present continuous ima v trdilni obliki strukturo:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Regular

Oblika glagola: verb + -ing.

Kratka oblika trdilne oblike je enaka kratki obliki to be (govorjeni jezik ali neformalno pisanje): I’m – you’re – he’s…

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Exceptions

 • Glagoli s pripono -e: odpade -e in dodamo -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Glagoli, ki se končajo na soglasnik, ki pride po samoglasniku, glagoli z naglasom na zadnjem zlogu in glagoli, ki se končajo na -l: soglasnik podvojimo.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Glagoli s pripono -ie: odpade -ie in dodamo -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Trenutek govora
  • I‘m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Začasne aktivnosti
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Načrtovana dejanja
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Spremembe in težnje
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Doslednost dogodkov
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Use

Present continuous v trdilni obliki uporabljamo, ko sporočamo o:

 1. Aktivnostih, ki potekajo v trenutku govora;
 2. Začasnih aktivnostih (ki se bodo v prihodnosti zaključile);
 3. Aktivnostih, ki so načrtovane v prihodnosti;
 4. Spremembah in težnjah;
 5. Doslednosti dogodkov.

Summary

Trajni sedanjik [present continuous] v trdilni obliki se uporablja za potrjevanje situacij, ki potekajo v trenutku govora.

Struktura je:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Na primer:
— “He is working on an important project today.” = Present continuous uporabljamo, ko govorimo o aktivnostih, ki potekajo v času govora (v tem trenutku).
♦ “He works on important projects.” = Present simple uporabljamo, ko govorimo o aktivnostih, ki se v sedanjosti ponavljajo ali se vedno zgodijo.

Obstaja nekaj izjem, ki so odvisne od glagolske končnice.

Na primer:
— Pripona -e: odpade -e in dodamo -ing. “Shake” ⇒ “Shaking.”
— Samoglasnik po soglasniku, glagoli z naglasom na zadnjem zlogu in glagoli, ki se končajo na -l: soglasnik se podvoji in dodamo -ing“Put ⇒ “Putting.”
— Pripona -ie: opade -ie in dodamo -ying: “Tie ⇒ “Tying.”

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License