Unit 6.2

Nedoločnik

Introduction

Nedoločnik [infinitive] je osnovna oblika glagola, ki jo uporabljamo za tvorjenje drugih glagolskih časov.

Form

Obstajata dve obliki nedoločnika:

  • Zero infinitive sostoji samo iz osnovne oblike glagola (work).
  • To-infinitive sostoji iz to in iz osnovne oblike glagola (to work).

Example

Zero inifinitive

  • I can speak Spanish.
  • He can count to ten.
  • They can write in Russian.

To-infinitive

  • I asked him to teach me French.
  • She loves to paint with watercolours.
  • We hope to find a yellow dress.

Use

Zero in to-infinitive uporabljamo kot osnovo za tvorjenje drugih časov.

Summary

Nedoločnik [infinitive] je osnovna oblika glagola. Delimo ga na:

  • Zero infinitive: osnovna oblika glagola.
  • To-infinitive: osnovna oblika glagola, pred katero stoji to-.

Na primer:
— “She can play football.”
— “You love to play football.”

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to Nedoločnik exercises (36).
License