Unit 1.1

Glagol to be v trdilni obliki


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Glagol biti [to be] je pomožni glagol, ki je zelo pomemben v slovnici.

Ko je v trdilni obliki, glagol potrjuje nekaj glede osebka.

Form

To be je nepravilni glagol, ki ima v trdilni obliki strukturo:
Subject + to be + …

Subject To Be Short Form*
I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
It is It’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re

*Kratko obliko uporabljamo v govorjenem jeziku in pri neformalnem pisanju.

Example

To be uporabljamo s/z:

 1. Samostalniki
  • I am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2.  Pridevniki
  • I am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3.  Predložnimi zvezami (ali dopolnili)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To be lahko uporabjamo tudi v kratki obliki:

 • I’m 12 years old.
 • This coat‘s $100.
 • They‘re my best friends.

Use

Glagol to be ima zelo osnovno strukturo, in ko ga uporabljamo kot povezovalno besedo med drugimi besednimi vrstami (osebki, samostalniki, pridevniki, dopolnili…), nam sporoča več podrobnosti o stanju osebka.

Glagol to be se uporablja s:

 1. Samostalniki;
 2. Pridevniki;
 3. Predložnimi zvezami (ali dopolnili).

Glagol to be v trdilni obliki potrjuje značilnosti osebka, na primer: starost, obnašanje, barvo, poklic, nacionalnost, osebnost, kraj, ceno, kvaliteto, velikost, čas…

Summary

Glagol biti [to be] je eden od najpogosteje rabljenih pomožnih glagolov. Velikokrat ga uporabljamo s samostalniki, pridevniki in predložnimi zvezami. Ko je v trdilni obliki, potrjuje značilnosti osebka.

Njegova struktura je:
    Subject + to be + …

Trdilna oblika: (I) am, (you) are, (he/she/it) is, (we/you/they) are.

Na primer:
— “I am tall.” = Am uporabljamo za prvo osebo ednine.
— “He is tall.” = Is uporabljamo za tretjo osebo ednine.
— “They are tall.” = Are uporabljamo za množinske oblike.

Ko je osebek ime ali samostalnik namesto zaimka, uporabljamo kratko obliko samo v tretji osebi ednine.

Na primer:
— “John is tall.” / “Johns tall.”
— “The members are tall.” / “The members‘re tall.

NOTE: Kratko obliko uporabljamo v govorjenem jeziku ali v neformalnem pisanju.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


License