Unit 1.1

Glagol to be v trdilni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Glagol biti [to be] je pomožni glagol, ki je zelo pomemben v slovnici.

Ko je v trdilni obliki, glagol potrjuje nekaj glede osebka.

Form

To be je nepravilni glagol, ki ima v trdilni obliki strukturo:
Subject + to be + …

Subject To Be Short Form*
I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
It is It’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re

*Kratko obliko uporabljamo v govorjenem jeziku in pri neformalnem pisanju.

Example

To be uporabljamo s/z:

 1. Samostalniki
  • I am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2.  Pridevniki
  • I am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3.  Predložnimi zvezami (ali dopolnili)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To be lahko uporabjamo tudi v kratki obliki:

 • I’m 12 years old.
 • This coat‘s $100.
 • They‘re my best friends.

Use

Glagol to be ima zelo osnovno strukturo, in ko ga uporabljamo kot povezovalno besedo med drugimi besednimi vrstami (osebki, samostalniki, pridevniki, dopolnili…), nam sporoča več podrobnosti o stanju osebka.

Glagol to be se uporablja s:

 1. Samostalniki;
 2. Pridevniki;
 3. Predložnimi zvezami (ali dopolnili).

Glagol to be v trdilni obliki potrjuje značilnosti osebka, na primer: starost, obnašanje, barvo, poklic, nacionalnost, osebnost, kraj, ceno, kvaliteto, velikost, čas…

Summary

Glagol biti [to be] je eden od najpogosteje rabljenih pomožnih glagolov. Velikokrat ga uporabljamo s samostalniki, pridevniki in predložnimi zvezami. Ko je v trdilni obliki, potrjuje značilnosti osebka.

Njegova struktura je:
    Subject + to be + …

Trdilna oblika: (I) am, (you) are, (he/she/it) is, (we/you/they) are.

Na primer:
— “I am tall.” = Am uporabljamo za prvo osebo ednine.
— “He is tall.” = Is uporabljamo za tretjo osebo ednine.
— “They are tall.” = Are uporabljamo za množinske oblike.

Ko je osebek ime ali samostalnik namesto zaimka, uporabljamo kratko obliko samo v tretji osebi ednine.

Na primer:
— “John is tall.” / “Johns tall.”
— “The members are tall.” / “The members‘re tall.

NOTE: Kratko obliko uporabljamo v govorjenem jeziku ali v neformalnem pisanju.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License