Unit 1.1


To be Fiilinin Olumlu Hali

Verbs

To be fiili gramer için önemli bir rol oynamaktadır. Yardımcı fiil olarak kullanılır.

Olumlu halde kullanıldığında to be fiili özneyle ilgili bir şeyi onaylamak için kullanılır.

To be fiili İngilizce’deki düzensiz fiillerden biridir. To be fiilinin Olumlu Halde kullanılışı aşağıdaki gibidir:
Subject + verb to be.

SubjectTo BeShort Form*
IamI’m
YouareYou’re
HeisHe’s
SheisShe’s
ItisIt’s
WeareWe’re
YouareYou’re
TheyareThey’re

*Fiilin kısa hali genellikle konuşma dilinde veya resmi olmayan yazımlarda kullanılmaktadır.

To be fiilinin kullanılışı aşağıdaki gibidir:

 1.  İsimler
  • I am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2.   Sıfatlar
  • I am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3.  Söz Öbekleri
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To Be fiilinin kısa halde kullanımı aşağıdaki gibidir:

 • I’m 12 years old.
 • This coat‘s $100.
 • They‘re my best friends.

To be fiili çok basit bir yapıya sahiptir. Diğer yapılarla kullanıldığında (özneler, isimler, sıfatlar, tamlamalar …) öznenin durumuyla ilgili bize bilgi verir. To be fiili özne hakkında daha fazla bilgi verebilmek için özne ile sıfat veya tamlama arasında kullanılan bir bağlaç görevi görür. Özneyi nitelemek ve özne hakkında daha fazla bilgi vermek için kullanılır.

To Be:

 1.  İsim;
 2.  Sıfat;
 3. Söz Öbekleri ile birlikte kullanılır.

To be fiili olumlu yapıdayken öznenin karakteristik özelliklerini nitelemede kullanılır. Örneğin; fiyat, yaş, boyut, şekil, renk, millet.

To be fiili en çok kullanılan yardımcı eylemlerden bir tanesidir. Olumlu Halde kullanıldığında, fiil özne hakkındaki bir şeyi doğrular ve genellikle isimler, sıfatlar ve tamlama yapılarla kullanılır.

Yapılış formülü:
Subject + to be

Olumlu halde: (I) am, (you) are, (he/she/it) is, (we/you/they) are.

Örneğin:
I am tall.” = “am” 1.tekil kişi için kullanılır.
— “He is tall.” =  “is” 2. tekil kişi için kullanılır.
— “They are tall” = “are” 3. tekil kişi için kullanılır.

Özne zamir yerine isim veya nesne ise fiilin kısa hali sadece üçüncü tekil kişide kullanılır.

Örneğin:
— “John is tall.” / “Johns tall.”
— “The members are tall.” / “The members‘re tall.

NOT: To be fiilinin kısa halini konuşma dilin ve resmi olmayan yazışmalarda kullanıyoruz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda konunun nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book