Unit 5.1

Would: Kabiliyet Belirtmek İçin Kullanılan Yardımcı Fiil

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

 Yardımcı fiil [modal verb] tek başına bir anlamı olmasa da asıl fiil ile birlikte kullanılır ve eylem hakkında bize daha çok bilgi verir.

Would fiili yardımcı fiil olarak geçmişte istenilen şeyleri, ricaları, tercihleri/arzuları, teklifleri ve
davetleri belirtmek için kullanılır.

Form

Would fiili yardımcı fiil olarak kullanılır ve üç yapısı bulunur:

Olumlu

Olumlu halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Subject + would + verb + …

 • would fiilinin olumlu halinin kısaltılışı:  ‘d.
SubjectwouldVerb
Iwouldwork
Youwouldwork
Hewouldwork
Shewouldwork
Itwouldwork
Wewouldwork
Youwouldwork
Theywouldwork

Olumsuz

Olumsuz halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Subject + would + not + verb + …

 • Olumsuz halinin kısaltılışı wouldn’t.
Subjectwould + notVerb
Iwould notwork
Youwould notwork
Hewould notwork
Shewould notwork
Itwould notwork
Wewould notwork
Youwould notwork
Theywould notwork

Soru

Soru halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Would + subject + verb + …?

WouldSubjectVerbQuestion Mark
WouldIwork?
Wouldyouwork?
Wouldhework?
Wouldshework?
Woulditwork?
Wouldwework?
Wouldyouwork?
Wouldtheywork?

Example

 1. Geçmişteki İstek
  • She would play the piano
  • She wouldn’t play the piano.
  • Would she play the piano?
 2. Rica
  • Would you open the window, please?
 3. Tercih/ Arzu
  • I would like to have some coffee.
 4. Teklif ve Davet
  • Would you come to my party?

Use

Would fiilini şunları belirtmek için kullanırız:

 1. Geçmişteki İstek: geçmişte bir şeyi yapabiliyor olmak;
 2. Rica: ricada bulunmak;
 3. Tercih/ Arzu:tercihlerden ya da arzulardan bahsetmek;
 4. Teklif ve Davet: birine bir teklif yapmak ya da birini davet etmek.

Summary

Would fiili yardımcı fiil [modal verb] olarak geçmişte istenilen şeyleri, ricaları, tercihleri/arzuları, teklifleri ve
davetleri belirtmek için kullanılır.

Şu şekilde yapılandırılır:

 • Olumlu Subject + would + verb + …
 • Olumsuz: Subject + would + not + verb + …
 • Soru: Would + subject + verb + …?

Örnek:
— Olumlu: “She would play the piano.”
— Olumsuz: “She wouldn’t play the piano.”
— Soru: “Would she play the piano?

NOT: Bu yapı bütün kişiler için aynıdır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book