Unit 5.1

Would: Kabiliyet Belirtmek İçin Kullanılan Yardımcı Fiil


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

 Yardımcı fiil [modal verb] tek başına bir anlamı olmasa da asıl fiil ile birlikte kullanılır ve eylem hakkında bize daha çok bilgi verir.

Would fiili yardımcı fiil olarak geçmişte istenilen şeyleri, ricaları, tercihleri/arzuları, teklifleri ve
davetleri belirtmek için kullanılır.

Form

Would fiili yardımcı fiil olarak kullanılır ve üç yapısı bulunur:

Olumlu

Olumlu halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + would + fiil + …

 • would fiilinin olumlu halinin kısaltılışı:  ‘d.
Subject would Verb
I would work
You would work
He would work
She would work
It would work
We would work
You would work
They would work

Olumsuz

Olumsuz halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + would + not + fiil + …

 • Olumsuz halinin kısaltılışı wouldn’t.
Subject would + not Verb
I would not work
You would not work
He would not work
She would not work
It would not work
We would not work
You would not work
They would not work

Soru

Soru halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Would + özne + fiil + …?

Would Subject Verb Question Mark
Would I work ?
Would you work ?
Would he work ?
Would she work ?
Would it work ?
Would we work ?
Would you work ?
Would they work ?

Example

 1. Geçmişteki İstek
  • She would play the piano
  • She wouldn’t play the piano.
  • Would she play the piano?
 2. Rica
  • Would you open the window, please?
 3. Tercih/ Arzu
  • I would like to have some coffee.
 4. Teklif ve Davet
  • Would you come to my party?

Use

Would fiilini şunları belirtmek için kullanırız:

 1. Geçmişteki İstek: geçmişte bir şeyi yapabiliyor olmak;
 2. Rica: ricada bulunmak;
 3. Tercih/ Arzu:tercihlerden ya da arzulardan bahsetmek;
 4. Teklif ve Davet: birine bir teklif yapmak ya da birini davet etmek.

Summary

Would fiili yardımcı fiil [modal verb] olarak geçmişte istenilen şeyleri, ricaları, tercihleri/arzuları, teklifleri ve
davetleri belirtmek için kullanılır.

Şu şekilde yapılandırılır:

 • Olumlu Özne  + would + fiil + …
 • Olumsuz: Özne + would + not + fiil + …
 • Soru: Would + özne + fiil + …?

Örnek:
— Olumlu: “She would play the piano.”
— Olumsuz: “She wouldn’t play the piano.”
— Soru: “Would she play the piano?

NOT: Bu yapı bütün kişiler için aynıdır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans