Unit 4.2

Have/Have got Fiillerinin Soru Halleri


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/Have got fiilleri, sahiplik, ilişki, hastalık durumlarını ve insanların, hayvanların ve nesnelerin karakteristik özelliklerini belirtmek için kullanılır.

Soru hali bir şeyin sahipliğini sorgulamak için kullanılır.

Form

Have ve have got fiilin iki farklı halidir. Aralarında neredeyse hiç fark yoktur.

To have

Have fiilinin Soru Halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Do/Does + özne+ have + nesne + …?

 • Do/does:  3. tekil kişi için soru halinde do yerine does kullanılır.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

Have got fiilinin Soru Halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Have/Has + özne + got + nesne + …? 

 • have/has: 3. tekil kişi için soru halinde have yerine has kullanılır.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Birinin bir şeye sahip olup olmadığını sormak, sahipliğini sorgulamak için bu fiillerin Soru hallerini kullanırız Do I have..? Have I got…?

Have and Have fiilleri sahiplik, ilişki, hastalık ve karakteristik özellikleri belirtmek için de kullanılır. Ne kadar aynı gözükseler de her daim birbirleri yerine kullanılamazlar, aralarında farklılıklar mevcuttur.

To Have:

 • Geçmiş, günümüz ve gelecek hakkında konuşurken kullanılabilir;
 • Belirli bir plan veya hareketten bahsederken kullanılabilir.

To Have got:

 • Sadece geçerli olduğu an için kullanılır;
 • Belirli plan veya hareketten bahsederken kullanılmaz.

Summary

Have ve Have got İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir fiilin iki farklı çeşididir. Bu fiilleri sahiplik ve ilişki durumlarını belirtmek için kullanabiliriz. Fiilleri soru yapmak için Soru hallerinde kullanırız. Fakat yine de her iki fiilin her daim birbirleri yerine kullanılamaz.

 • Have fiili geçmiş, günümüz ve gelecek hakkında konuşurken kullanılabilir:
  Do/Does + özne + have + nesne + …? (“does” 3.tekil kişi için)
 • Have got fiili yalnızca şimdiki zaman için kullanılabilir:
  Have/Has + özne + got + nesne + …? (“has” 3.tekil kişi için)

Örnek:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = Have  kullanılır çünkü bir eylemden bahsediliyor.
Have I got a car?” = Have got kullanılır çünkü soruyu sorduğumuz kişiye söz konusu şeye sahip olup olmadığı soruluyor.

NOT: Have bir eylemden bahsederken kullanılabilir fakat Have got bu durum için uygun değildir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans