Unit 11.1

Wh- Soruları

Contributors

Introduction

Wh- Soruları [wh- questions] daima Wh- Soru Kelimeleri ile başlar (Soru Zamirleri) ve bu soru kelimeleri ne çeşit bir bilgi istendiğini gösterir.

Form

Wh- Sorularından [wh- questions] sonra ve soruyu sorduğumuz kişiden önce bir yardımcı fiil kullanmak gerekmektedir.

Wh- Soruları formülü aşağıdaki gibidir.
Wh- soruları + yardımcı/modal fiil+ özne + fiil + …?

Wh- Soruları: when, where, why, which, what, whose, who, whom, how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you? ?

Use

Wh soruları oluşturmak için gerekli olan soru kelimeleri ve ne için kullanıldıkları şöyledir:

 1. When: Zaman ile ilgili bilgi edinmek için;
 2. Where: Yerle ilgili bilgi almak istediğimizde;
 3. Why: Neden sorguladığımızda;
 4. Which: Hangisinin tercih edildiğini bilmek istediğimizde;
 5. What: Bir şey hakkında bilgi almak istediğimizde;
 6. Whose: Bir şeyin kime ait olduğunu sormak istediğimizde;
 7. Who: Bir kişinin kim olduğunu öğrenmek istediğimizde, özne olarak);
 8. Whom: Cümlede nesne konumunda kullanılan insanlar hakkında bilgi almak istediğimizde;
 9. How: Bir şeyin nasıl oluğunu öğrenmek istediğimizde kullanırız.

Bu sorulara verilebilecek sonsuz yanıtı olduğu için Açık Uçlu Sorular olarak da anılırlar.

How kalıbı wh- ile başlamaz fakat wh- sorusu olarak sayılır.

Summary

Wh- Soruları [wh- questions] daima Wh- Soruları kelimeleri ile başlar: when (ne zaman), where (nerede), why (neden), which (hangi) , what (ne), whose (kimin), who (kim), whom (kime), how (nasıl) sorularından biriyle başlar.

Bu kalıpta soru cümlesi oluşturmak için aşağıdaki formül kullanılır:
Wh- soruları + yardımcı/modal fiil+ özne + fiil + …?

Örnek:
— “Where is the toilet?” = Where sorusu bir şeyin yeri hakkında bilgi edinmek için sorulmuş bir açık uçlu soru örneğidir çünkü sonsuz sayıda cevap verilebilir.

Is there a toilet?” = evet ya da hayır cevabı verildiği için bu bir evet/hayır sorusu
aynı zamanda kapalı uçlu sorudur.

NOT: Yardımcı fiil (be/have) ya da modal fiil (can/could/would)  wh- sorusundandan sonra ve özneden önce gelmelidir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans