Unit 11.1

Wh- Soruları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Wh- Soruları [wh- questions] daima Wh- Soru Kelimeleri ile başlar (Soru Zamirleri) ve bu soru kelimeleri ne çeşit bir bilgi istendiğini gösterir.

Form

Wh- Sorularından [wh- questions] sonra ve soruyu sorduğumuz kişiden önce bir yardımcı fiil kullanmak gerekmektedir.

Wh- Soruları formülü aşağıdaki gibidir.
Wh- soruları + yardımcı/modal fiil+ özne + fiil + …?

Wh- Soruları: when, where, why, which, what, whose, who, whom, how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you? ?

Use

Wh soruları oluşturmak için gerekli olan soru kelimeleri ve ne için kullanıldıkları şöyledir:

 1. When: Zaman ile ilgili bilgi edinmek için;
 2. Where: Yerle ilgili bilgi almak istediğimizde;
 3. Why: Neden sorguladığımızda;
 4. Which: Hangisinin tercih edildiğini bilmek istediğimizde;
 5. What: Bir şey hakkında bilgi almak istediğimizde;
 6. Whose: Bir şeyin kime ait olduğunu sormak istediğimizde;
 7. Who: Bir kişinin kim olduğunu öğrenmek istediğimizde, özne olarak);
 8. Whom: Cümlede nesne konumunda kullanılan insanlar hakkında bilgi almak istediğimizde;
 9. How: Bir şeyin nasıl oluğunu öğrenmek istediğimizde kullanırız.

Bu sorulara verilebilecek sonsuz yanıtı olduğu için Açık Uçlu Sorular olarak da anılırlar.

How kalıbı wh- ile başlamaz fakat wh- sorusu olarak sayılır.

Summary

Wh- Soruları [wh- questions] daima Wh- Soruları kelimeleri ile başlar: when (ne zaman), where (nerede), why (neden), which (hangi) , what (ne), whose (kimin), who (kim), whom (kime), how (nasıl) sorularından biriyle başlar.

Bu kalıpta soru cümlesi oluşturmak için aşağıdaki formül kullanılır:
Wh- soruları + yardımcı/modal fiil+ özne + fiil + …?

Örnek:
— “Where is the toilet?” = Where sorusu bir şeyin yeri hakkında bilgi edinmek için sorulmuş bir açık uçlu soru örneğidir çünkü sonsuz sayıda cevap verilebilir.

Is there a toilet?” = evet ya da hayır cevabı verildiği için bu bir evet/hayır sorusu
aynı zamanda kapalı uçlu sorudur.

NOT: Yardımcı fiil (be/have) ya da modal fiil (can/could/would)  wh- sorusundandan sonra ve özneden önce gelmelidir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans