Unit 1.2

Geniş Zamanın Olumlu Hali

Contributors

Introduction

Geniş Zaman [present simple] kipi sürekli tekrar eden ve her zaman gerçekleşen durumlardan bahsetmek için kullanılır.

Olumlu Halde kullanıldığında fiil özne hakkında bir şeyi doğrular niteliktedir.

Form

Geniş Zaman Olumlu Halde çekimi aşağıdaki gibidir:
Subject + verb + …

Üçüncü tekil kişi kullanımında “-s” takısı eklenmektedir. Fiilin nasıl bittiğine bağlı olarak değişen istisnalar aşağıda yer almaktadır:

 • -s, -z, -x, -sh, -ch takılarıyla biten fiillerde: -es takısını ekleyin (ör. watch ⇒ watches; kiss ⇒ kisses; crush ⇒ crushes; tax ⇒ taxes; buzz ⇒ buzzes);
 • Sessiz harfle biten ve sonunda -y harfi bulunan fiilerde : -y harfini -ie harfine dönüştürün ve -s takısını ekleyin (cry ⇒ cries);
 • Do, go, be ve have gibi düzensiz fiiller hiçbir kurala uymazlar: dodoes, go goes, beis, havehas.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Planlanmış gelecek
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2. Zamanı Belirli Olaylar
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Alışkanlık ve Rutinler
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Olgular
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Kalıcı durumlar
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Sözler vb.
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Yol tarifleri ve Talimatlar
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Konuşma esnasında gerçekleşen olaylar
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Resmi Olmayan Anlatım
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

Geniş Zaman kipi olumlu yapıda doğrulamak için kullanılır:

 1. Planlanmış gelecek (tam tarihi verilen planlanmış olaylarda);
 2. Zaman tabloları (zamanı tam olarak verilmiş planlanmış olaylarda);
 3. Alışkanlık ve Rutinler (şimdiki zamanda sürekli olarak gerçekleşen şeylerde);
 4. Gerçekler (genellikle gerçek olaşan şeyler, belirtilmiş);
 5. Kalıcı durumlar (bir süredir olan ve gelecekte de olmaya devam edecek durumlarda);
 6. Sözlerde;
 7. Talimatlarda (emirlerde);
 8. Konuşurken gerçekleşen eylemlerde (yorum yapma);
 9. Resmi olmayan anlatımlar (bir hikaye anlatırken).

Summary

Geniş Zaman [present simple]  sürekli tekrar eden ve her zaman gerçekleşen durumlardan bahsetmek için kullanılır. Olumlu Halde [affirmative] kullanıldığında fiil özne hakkında tekrar eden veya sürekli gerçekleşen bir durumu doğrular niteliktedir .

Olumlu Halde Geniş Zaman cümlesi formülü:
Subject + verb + …   (“-s”  takısı 3. tekil kişide kullanılır).

Örneğin:
— “I work on important projects.” =
— “She works on important projects.” =

3. tekil kişi için fiilin nasıl bittiğine bağlı olarak değişen istisnalar bulunmaktadır.

Örnekler:
— Son Ekler: -ch, -s, -sh, -x, -z: “Catch” ⇒ “Catches” = -es eklenir.
Sessiz Harfler + -y: “Try” ⇒ “Tries” =  -y değişir -i olur ve -es eklenir.
— Düzensiz Fiiller: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, havehas

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans