Unit 1.2

Geniş Zamanın Olumlu Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Geniş Zaman [present simple] kipi sürekli tekrar eden ve her zaman gerçekleşen durumlardan bahsetmek için kullanılır.

Olumlu Halde kullanıldığında fiil özne hakkında bir şeyi doğrular niteliktedir.

Form

Geniş Zaman Olumlu Halde çekimi aşağıdaki gibidir:
Subject + verb + …

Üçüncü tekil kişi kullanımında “-s” takısı eklenmektedir. Fiilin nasıl bittiğine bağlı olarak değişen istisnalar aşağıda yer almaktadır:

 • -s, -z, -x, -sh, -ch takılarıyla biten fiillerde: -es takısını ekleyin (ör. watch ⇒ watches; kiss ⇒ kisses; crush ⇒ crushes; tax ⇒ taxes; buzz ⇒ buzzes);
 • Sessiz harfle biten ve sonunda -y harfi bulunan fiilerde : -y harfini -ie harfine dönüştürün ve -s takısını ekleyin (cry ⇒ cries);
 • Do, go, be ve have gibi düzensiz fiiller hiçbir kurala uymazlar: dodoes, go goes, beis, havehas.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Planlanmış gelecek
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2. Zamanı Belirli Olaylar
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Alışkanlık ve Rutinler
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Olgular
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Kalıcı durumlar
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Sözler vb.
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Yol tarifleri ve Talimatlar
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Konuşma esnasında gerçekleşen olaylar
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Resmi Olmayan Anlatım
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

Geniş Zaman kipi olumlu yapıda doğrulamak için kullanılır:

 1. Planlanmış gelecek (tam tarihi verilen planlanmış olaylarda);
 2. Zaman tabloları (zamanı tam olarak verilmiş planlanmış olaylarda);
 3. Alışkanlık ve Rutinler (şimdiki zamanda sürekli olarak gerçekleşen şeylerde);
 4. Gerçekler (genellikle gerçek olaşan şeyler, belirtilmiş);
 5. Kalıcı durumlar (bir süredir olan ve gelecekte de olmaya devam edecek durumlarda);
 6. Sözlerde;
 7. Talimatlarda (emirlerde);
 8. Konuşurken gerçekleşen eylemlerde (yorum yapma);
 9. Resmi olmayan anlatımlar (bir hikaye anlatırken).

Summary

Geniş Zaman [present simple]  sürekli tekrar eden ve her zaman gerçekleşen durumlardan bahsetmek için kullanılır. Olumlu Halde [affirmative] kullanıldığında fiil özne hakkında tekrar eden veya sürekli gerçekleşen bir durumu doğrular niteliktedir .

Olumlu Halde Geniş Zaman cümlesi formülü:
Subject + verb + …   (“-s”  takısı 3. tekil kişide kullanılır).

Örneğin:
— “I work on important projects.” =
— “She works on important projects.” =

3. tekil kişi için fiilin nasıl bittiğine bağlı olarak değişen istisnalar bulunmaktadır.

Örnekler:
— Son Ekler: -ch, -s, -sh, -x, -z: “Catch” ⇒ “Catches” = -es eklenir.
Sessiz Harfler + -y: “Try” ⇒ “Tries” =  -y değişir -i olur ve -es eklenir.
— Düzensiz Fiiller: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, havehas

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans