Unit 11.1

Evet/Hayır Soruları

Contributors

Introduction

Evet/Hayır [yes or no questions] aynı zamanda Kapalı Uçlu Sorular  [Closed Questions] veya Olumlu ya da Olumsuz Cevaplı Sorular [Polar Questions] olarak da anılırlar çünkü cevapları ya evet [yes] ya da hayırdır [no]. Bu kapalı uçlu sorulara verilen cevaplara kısa cevaplar [Short Answers] denir.

Form

Evet/Hayır sorularını oluşturmak için yardımcı fiilleri (be, have, do) ya da modal fiilleri (can, could, would…) kullanırız.
Yardımcı/modal fiiller+ özne + isim/fiil+ …?

Kısa cevaplar verirken genellikle yardımcı fiilleri veya modal fiilleri tekrar ederiz. (Fiilin kendisini tekrar etmeye gerek yoktur.)

Kısa cevaplar cümlelerinin yapısı aşağıdaki gibidir:
Evet/Hayır + , + özne + yardımcı fiil/modal fiil
(Sorudaki fiilin kendisiyle cevap verilir).

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Do you…? Yes, I do./Yes, we do. No, I don’t./No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have./Yes, we have. No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would./Yes, we would. No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…? Yes, I am. No, I‘m not.
Were you…? Yes, I was./Yes, we were. No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.

 

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Cevabı evet (olumlu) ya da hayır (olumsuz) almak istediğimiz zaman evet/hayır sorularını kullanırız.

Summary

evet/hayır [yes or no] sorularını,  sadece evet ve hayır ile cevap verilen sorulardır

evet/hayır sorularının yapılışı yandaki gibidir:
Yardımcı/modal fiil + özne + isim/fiil+ …?;

Kısa cevapların yapısı:
Yes/no + , + özne + yardımcı/modal fiil (soruda kullanılan fiil burada da kullanılır).

Örnek:
— “Do you like cats? -Yes, I do.” = Evet/Hayır [yes or no questions] aynı zamanda Kapalı uçlu sorular [closed questions] olarak da anılırlar çünkü cevapları ya evet ya da hayırdır. Bu kapalı uçlu sorular yardımcı fiil to do ile sorulur.
Whose cat is this?” = Wh- soruları aynı zamanda açık uçlu sorular [open questions] olarak da anılır çünkü sonsuz sayıda cevap verilebilir.

NOT:Evet/Hayır cevaplı bir cümle oluştururken sadece yardımcı fiiller (be, have) veya modal fiiller kullanılır (can, could, would).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans