Unit 11.1

Evet/Hayır Soruları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Evet/Hayır [yes or no questions] aynı zamanda Kapalı Uçlu Sorular  [Closed Questions] veya Olumlu ya da Olumsuz Cevaplı Sorular [Polar Questions] olarak da anılırlar çünkü cevapları ya evet [yes] ya da hayırdır [no]. Bu kapalı uçlu sorulara verilen cevaplara kısa cevaplar [Short Answers] denir.

Form

Evet/Hayır sorularını oluşturmak için yardımcı fiilleri (be, have, do) ya da modal fiilleri (can, could, would…) kullanırız.
Yardımcı/modal fiiller+ özne + isim/fiil+ …?

Kısa cevaplar verirken genellikle yardımcı fiilleri veya modal fiilleri tekrar ederiz. (Fiilin kendisini tekrar etmeye gerek yoktur.)

Kısa cevaplar cümlelerinin yapısı aşağıdaki gibidir:
Evet/Hayır + , + özne + yardımcı fiil/modal fiil
(Sorudaki fiilin kendisiyle cevap verilir).

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Do you…? Yes, I do./Yes, we do. No, I don’t./No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have./Yes, we have. No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would./Yes, we would. No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…? Yes, I am. No, I‘m not.
Were you…? Yes, I was./Yes, we were. No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.

 

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Cevabı evet (olumlu) ya da hayır (olumsuz) almak istediğimiz zaman evet/hayır sorularını kullanırız.

Summary

evet/hayır [yes or no] sorularını,  sadece evet ve hayır ile cevap verilen sorulardır

evet/hayır sorularının yapılışı yandaki gibidir:
Yardımcı/modal fiil + özne + isim/fiil+ …?;

Kısa cevapların yapısı:
Yes/no + , + özne + yardımcı/modal fiil (soruda kullanılan fiil burada da kullanılır).

Örnek:
— “Do you like cats? -Yes, I do.” = Evet/Hayır [yes or no questions] aynı zamanda Kapalı uçlu sorular [closed questions] olarak da anılırlar çünkü cevapları ya evet ya da hayırdır. Bu kapalı uçlu sorular yardımcı fiil to do ile sorulur.
Whose cat is this?” = Wh- soruları aynı zamanda açık uçlu sorular [open questions] olarak da anılır çünkü sonsuz sayıda cevap verilebilir.

NOT:Evet/Hayır cevaplı bir cümle oluştururken sadece yardımcı fiiller (be, have) veya modal fiiller kullanılır (can, could, would).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans