Yes or No Questions

Syntax

V angličtině existují dva hlavní druhy otázek: Yes/No Questions a Wh- Questions.

Yes/No Questions se také nazývají Closed Questions či Polar Questions, protože na ně lze odpovědět pouze Yes či No. Odpovědi na Uzavřené otázky se nazývají Short Answers.

EXTRA: Yes/No Questions = Zjišťovací; Wh- Questions = Doplňovací; Closed Questions = Uzavřené; Short Answers = Krátké Odpovědi.

Yes/No Questions mají následující formu:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Do you…? Yes, I do./Yes, we do. No, I don’t./No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have./Yes, we have. No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would./Yes, we would. No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…? Yes, I am. No, I‚m not.
Were you…? Yes, I was./Yes, we were. No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.

Krátké odpovědi mají následující formu:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (stejné sloveso jaké bylo v otázce).

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Pro vytvoření Closed Questions lze použít pouze Pomocná (be, have, do, etc.) či Způsobová (can, could, would, etc) slovesa.

V Short Answers tato pomocná či způsobová slovesa většinou opakujeme. Není potřeba opakovat hlavní sloveso věty.

Na Yes/No Questions, Closed Questions či Polar Questions Otázky lze odpovědět pouze Yes či No. Odpovědi na tyto otázky se nazývají Short Answers.

  • Forma Zjišťovací otázky:
    Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + question mark (?) (e.g. Do you like cats?);
  • Forma Krátkých otázek:
    Yes/No + subject + auxiliary/modal verb (the same as the verb of the question (e.g. Yes, I do.).

Například:
— „Do you like cats? -Yes, I do.“ = Jelikož se ptáme pomocí slovesa do (Do you like cats?), krátká odpověď musí obsahovat stejné sloveso (Yes, I do).

NOTE: Pro vytvoření Zjišťovacích Otázek můžeme použít pouze Pomocná (have/be…) či Způsobová (can/could /would…) slovesa.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book