Unit 11.1

Yes or No Questions

Syntax


Introduction

V angličtině existují dva hlavní druhy otázek: Yes/No Questions a Wh- Questions.

Yes/No Questions se také nazývají Closed Questions či Polar Questions, protože na ně lze odpovědět pouze Yes či No. Odpovědi na Uzavřené otázky se nazývají Short Answers.

EXTRA: Yes/No Questions = Zjišťovací; Wh- Questions = Doplňovací; Closed Questions = Uzavřené; Short Answers = Krátké Odpovědi.

Form

Yes/No Questions mají následující formu:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

QuestionAffirmative Short AnswerNegative Short Answer
Do you…?Yes, I do./Yes, we do.No, I don’t./No, we don’t.
Does he…?Yes, he does.No, he doesn’t.
Can we…?Yes, we can.No, we can’t.
Have you got…?Yes, I have./Yes, we have.No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…?Yes, he has.No, he hasn’t.
Would you like…?Yes, I would./Yes, we would.No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…?Yes, I am.No, I‚m not.
Were you…?Yes, I was./Yes, we were.No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…?Yes, it was.No, it wasn’t.
Did they…?Yes, they did.No, they didn’t.

Krátké odpovědi mají následující formu:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (stejné sloveso jaké bylo v otázce).

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Pro vytvoření Closed Questions lze použít pouze Pomocná (be, have, do, etc.) či Způsobová (can, could, would, etc) slovesa.

V Short Answers tato pomocná či způsobová slovesa většinou opakujeme. Není potřeba opakovat hlavní sloveso věty.

Summary

Na Yes/No Questions, Closed Questions či Polar Questions Otázky lze odpovědět pouze Yes či No. Odpovědi na tyto otázky se nazývají Short Answers.

  • Forma Zjišťovací otázky:
    Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + question mark (?) (e.g. Do you like cats?);
  • Forma Krátkých otázek:
    Yes/No + subject + auxiliary/modal verb (the same as the verb of the question (e.g. Yes, I do.).

Například:
— „Do you like cats? -Yes, I do.“ = Jelikož se ptáme pomocí slovesa do (Do you like cats?), krátká odpověď musí obsahovat stejné sloveso (Yes, I do).

NOTE: Pro vytvoření Zjišťovacích Otázek můžeme použít pouze Pomocná (have/be…) či Způsobová (can/could /would…) slovesa.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book