Unit 2.1

Přechylování podstatných jmen

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Pomocí přechylování [feminine noun formation] můžeme vytvořit tvar ženského rodu z podstatného jména mužského rodu, je-li osoba, o které mluvíme, žena.

Form

Podstatná jména ženského rodu mohou být vytvořena z těch rodu mužského prostým přidáním přípony. Existují různé typy přechylování:

Pravidelné přechylování

Ve většině případů získáme ženský tvar podstatného jména přidáním přípony -ess k mužskému tvaru.

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Nepravidelné přechylování

Nalezneme však i pravidelně se vyskytující výjimky:

  • Podstatná jména s příponou –tor nebo –ter: změnit na –tr a přidat –ess;
Masculine Femenine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Podstatná jména s příponou –e: přidat –ss;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • Podstatná jména s příponou ve formě přízvučné samohlásky [stressed vowel] + souhlásky [consonant]: zdvojit souhlásku a přidat –ess.
Masculine Femenine
God Goddess

Example

Pravidelné přechylování

  • CountThe Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Nepravidelné přechylování

Podstatná jména s příponou -tor nebo -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • Waiter ⇒ These girls are waitress.

Podstatná jména s příponou -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Podstatná jména s příponou ve formě přízvučné samohlásky následované souhláskou

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Podstatná jména ženského rodu používáme, je-li osoba, o které mluvíme, žena a má-li podstatné jméno ženskou variantu.

Existují výjimky a nepravidelnosti, které je třeba se naučit nazpaměť.

Summary

Přechylováním [feminine noun formation] je možné získat tvar ženského rodu podstatného jména z tvaru mužského rodu. Ve většině případů jej lze utvořit prostým přidáním přípony -ess.

Například:
— „Lion“ ⇒ „Lioness“ = Na konec podstatného jména přidáme -ess.

V přechylování však existují nepravidelnosti, které závisí na příponě podstatného jména.

Například:
— S příponou -tor or -ter, změníme -tor na -tr a přidáme -ess: „Conductor“ ⇒ „Conductress“.
— S příponou -e, přidáme -ss: „Prince“ ⇒ „Princess“.
— S příponou přízvučná samohláska + souhláska, zdvojíme souhlásku -d a přidáme -ess: „God“ ⇒ „Goddess“.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises