Unit 2.1

Přechylování podstatných jmen


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Pomocí přechylování [feminine noun formation] můžeme vytvořit tvar ženského rodu z podstatného jména mužského rodu, je-li osoba, o které mluvíme, žena.

Form

Podstatná jména ženského rodu mohou být vytvořena z těch rodu mužského prostým přidáním přípony. Existují různé typy přechylování:

Pravidelné přechylování

Ve většině případů získáme ženský tvar podstatného jména přidáním přípony -ess k mužskému tvaru.

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Nepravidelné přechylování

Nalezneme však i pravidelně se vyskytující výjimky:

  • Podstatná jména s příponou –tor nebo –ter: změnit na –tr a přidat –ess;
Masculine Femenine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Podstatná jména s příponou –e: přidat –ss;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • Podstatná jména s příponou ve formě přízvučné samohlásky [stressed vowel] + souhlásky [consonant]: zdvojit souhlásku a přidat –ess.
Masculine Femenine
God Goddess

Example

Pravidelné přechylování

  • CountThe Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Nepravidelné přechylování

Podstatná jména s příponou -tor nebo -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • Waiter ⇒ These girls are waitress.

Podstatná jména s příponou -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Podstatná jména s příponou ve formě přízvučné samohlásky následované souhláskou

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Podstatná jména ženského rodu používáme, je-li osoba, o které mluvíme, žena a má-li podstatné jméno ženskou variantu.

Existují výjimky a nepravidelnosti, které je třeba se naučit nazpaměť.

Summary

Přechylováním [feminine noun formation] je možné získat tvar ženského rodu podstatného jména z tvaru mužského rodu. Ve většině případů jej lze utvořit prostým přidáním přípony -ess.

Například:
— „Lion“ ⇒ „Lioness“ = Na konec podstatného jména přidáme -ess.

V přechylování však existují nepravidelnosti, které závisí na příponě podstatného jména.

Například:
— S příponou -tor or -ter, změníme -tor na -tr a přidáme -ess: „Conductor“ ⇒ „Conductress“.
— S příponou -e, přidáme -ss: „Prince“ ⇒ „Princess“.
— S příponou přízvučná samohláska + souhláska, zdvojíme souhlásku -d a přidáme -ess: „God“ ⇒ „Goddess“.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License