Unit 9.2

Přivlastňovací zájmena


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zájmena [pronouns] jsou slova, která se používají, abychom předešli opakování podstatného jména.

Přivlastňovací zájmena [possessive pronouns] jsou determinanty, které vyjadřují, že určitá věc patří určité osobě.

Form

Přivlastňovací zájmena používáme k nahrazení podstatného jména. Před zájmeny nepoužíváme členy ani jiné determinanty.

Přivlastňovací zájmena jsou tato:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Přivlastňovací zájmena používáme, když chceme vyjádřit, že určitá věc patří určité osobě, ale také když chceme předejít opakování podstatného jména.

Summary

Přivlastňovací zájmena [possessive pronouns] používáme, když chceme vyjádřit, že něco patří určité osobě či zvířeti. Rozlišují se podle rodu a čísla a používáme je místo podstatných jmen, abychom předešli opakování.

Jsou to: mine, yours, his, hers, its, ours, yours a theirs.

Například:
— „It is not her sandwich, it’s mine.“ = Mine nahrazuje jiný větný člen (je to přivlastňovací zájmeno).
♦ „It is not her sandwich, it’s my sandwich.“ = Her a my popisují jiný větný člen (jsou to přídavná jména přivlastňovací).

POZNÁMKA: Před zájmeny nepoužíváme determinanty.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License