Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be going to je větná konstrukce, kterou používáme k vyjádření budoucnosti.

Form

Kladný tvar

To be going to v kladném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + going to + verb + …

SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork
 • Zkrácený tvar kladného tvaru je stejný jako zkrácený tvar to be: I’m – you’re – he’s…

Záporný tvar

To be going to v záporném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + not + going to + verb + …

SubjectTo Be + notGoing ToVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork
 • Zkrácený tvar záporného tvaru je stejný jako zkrácený tvar to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…

Tázací tvar

To be going to v tázacím tvaru má tuto strukturu:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectGoing ToVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Kladný tvar

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Záporný tvar

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Tázací tvar

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

To be going to používáme, když mluvíme o záměrech a plánech do budoucnosti, o kterých již bylo rozhodnuto.

POZNÁMKA: V hovorovém jazyce můžeme použít gonna namísto going to.

Summary

To be going to vyjadřuje záměry a plány do budoucnosti, o kterých již bylo rozhodnuto.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje to be, poté going to a sloveso.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje to be not, poté going to a sloveso.
 • Tázací tvar: Začínáme to be, po kterém následuje podmět, poté going to a sloveso (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— Kladný tvar: „I am going to go to work.“
— Záporný tvar: „I am not going to go to work, I am going to the shop.“
— Tázací tvar: „Are you going to go to work?

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book