Unit 7.1

Be going to


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be going to je větná konstrukce, kterou používáme k vyjádření budoucnosti.

Form

Kladný tvar

To be going to v kladném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + going to + verb + …

Subject To Be going to Verb
I am going to work
You are going to work
He is going to work
She is going to work
It is going to work
We are going to work
You are going to work
They are going to work
 • Zkrácený tvar kladného tvaru je stejný jako zkrácený tvar to be: I’m – you’re – he’s…

Záporný tvar

To be going to v záporném tvaru má tuto strukturu:
Subject + to be + not + going to + verb + …

Subject To Be + not Going To Verb
I am not going to work
You are not going to work
He is not going to work
She is not going to work
It is not going to work
We are not going to work
You are not going to work
They are not going to work
 • Zkrácený tvar záporného tvaru je stejný jako zkrácený tvar to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…

Tázací tvar

To be going to v tázacím tvaru má tuto strukturu:
To be + subject + going to + verb + …?

To Be Subject Going To Verb Question
Mark
Am I going to work ?
Are you going to work ?
Is he going to work ?
Is she going to work ?
Is it going to work ?
Are we going to work ?
Are you going to work ?
Are they going to work ?

Example

Kladný tvar

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Záporný tvar

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Tázací tvar

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

To be going to používáme, když mluvíme o záměrech a plánech do budoucnosti, o kterých již bylo rozhodnuto.

POZNÁMKA: V hovorovém jazyce můžeme použít gonna namísto going to.

Summary

To be going to vyjadřuje záměry a plány do budoucnosti, o kterých již bylo rozhodnuto.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje to be, poté going to a sloveso.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje to be not, poté going to a sloveso.
 • Tázací tvar: Začínáme to be, po kterém následuje podmět, poté going to a sloveso (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— Kladný tvar: „I am going to go to work.“
— Záporný tvar: „I am not going to go to work, I am going to the shop.“
— Tázací tvar: „Are you going to go to work?

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

External link to Be going to exercises (39).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License