Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase

Be going to není gramatický čas, ale větná konstrukce. Používáme ji když mluvíme o budoucnosti, našich záměrech, plánech a když existují jasné náznaky, že se něco bude dít.

Affirmative

Kladný tvar konstrukce Be going to má následující formu:
Subject + to be + going to + verb + …
Se slovesem to work konstrukce vypadá následovně:

SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Negative

Záporný tvar konstrukce Be going to má následující formu:
Subject + to be + not + going to + verb + …

Se slovesem to work konstrukce vypadá následovně:

SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Interrogative

Tázací tvar konstrukce Be going to má následující formu:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?
 1. Když mluvíme o záměrech a plánech do budoucnosti
  • I am going to the shop this weekend.
  • When he grows up, he is going to be the boss.
  • We are going to visit your company today.
 2. Když se rozhodneme něco udělat v budoucnosti
  • I am not going to the shop this weekend.
  • When he grows up, he is not going to be the boss.
  • We are not going to visit your company today.
 3. Když vidíme očividný náznak, že se něco bude dít.
  • Am I going to the shop this weekend?
  • Is he going to be the boss when he grows up?
  • Are we going to visit your company today?

To be going to vyjadřuje budoucnost. Používáme to, když:

 1. Mluvíme o záměrech a plánech do budoucnosti;
 2. Se rozhodneme něco udělat v budoucnosti;
 3. Vidíme očividný náznak, že se něco bude dít.

Be going to není gramatický čas, ale větná konstrukce. Používáme ji když mluvíme o budoucnosti, našich záměrech, plánech a když existují jasné náznaky, že se něco bude dít.

 • Affirmative: Subject + to be + going to + verb + …
 • Negative: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Interrogative: To be + subject + going to + verb + …?

Například:
— Affirmative: „ I am going to go to London in the summer.“ = Podmět zamýšlí cestovat v létě do Londýna.
— Negative: „I am not going to become a doctor, I am going to be a pilot.“ = Podmět popírá jeho záměry do budoucnosti.
— Interrogative: „Are you going to eat that cake?“ = Ptáme se podmětu na jeho záměr do budoucnosti.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book