Be going to

Verb Phrase

Be going to není gramatický čas, ale větná konstrukce. Používáme ji když mluvíme o budoucnosti, našich záměrech, plánech a když existují jasné náznaky, že se něco bude dít.

Affirmative

Kladný tvar konstrukce Be going to má následující formu:
Subject + to be + going to + verb + …
Se slovesem to work konstrukce vypadá následovně:

Subject To Be going to Verb
I am going to work
You are going to work
He is going to work
She is going to work
It is going to work
We are going to work
You are going to work
They are going to work

Negative

Záporný tvar konstrukce Be going to má následující formu:
Subject + to be + not + going to + verb + …

Se slovesem to work konstrukce vypadá následovně:

Subject To Be + not going to Verb
I am not going to work
You are not going to work
He is not going to work
She is not going to work
It is not going to work
We are not going to work
You are not going to work
They are not going to work

Interrogative

Tázací tvar konstrukce Be going to má následující formu:
To be + subject + going to + verb + …?

To Be Subject going to Verb Question
Mark
Am I going to work ?
Are you going to work ?
Is he going to work ?
Is she going to work ?
Is it going to work ?
Are we going to work ?
Are you going to work ?
Are they going to work ?
 1. Když mluvíme o záměrech a plánech do budoucnosti
  • I am going to the shop this weekend.
  • When he grows up, he is going to be the boss.
  • We are going to visit your company today.
 2. Když se rozhodneme něco udělat v budoucnosti
  • I am not going to the shop this weekend.
  • When he grows up, he is not going to be the boss.
  • We are not going to visit your company today.
 3. Když vidíme očividný náznak, že se něco bude dít.
  • Am I going to the shop this weekend?
  • Is he going to be the boss when he grows up?
  • Are we going to visit your company today?

To be going to vyjadřuje budoucnost. Používáme to, když:

 1. Mluvíme o záměrech a plánech do budoucnosti;
 2. Se rozhodneme něco udělat v budoucnosti;
 3. Vidíme očividný náznak, že se něco bude dít.

Be going to není gramatický čas, ale větná konstrukce. Používáme ji když mluvíme o budoucnosti, našich záměrech, plánech a když existují jasné náznaky, že se něco bude dít.

 • Affirmative: Subject + to be + going to + verb + …
 • Negative: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Interrogative: To be + subject + going to + verb + …?

Například:
— Affirmative: „ I am going to go to London in the summer.“ = Podmět zamýšlí cestovat v létě do Londýna.
— Negative: „I am not going to become a doctor, I am going to be a pilot.“ = Podmět popírá jeho záměry do budoucnosti.
— Interrogative: „Are you going to eat that cake?“ = Ptáme se podmětu na jeho záměr do budoucnosti.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book