Unit 7.2

Předložkové vazby


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Předložkové vazby [prepositional phrases] jsou výsledkem spojení předložky s jiným větným členem (v podobě podstatného jména, zájmena, gerundia…).

Form

Předložková vazba se skládá z předložky v kombinaci s jiným větným členem (v podobě podstatného jména, zájmena, gerundia…).

Předložkové vazby mají tyto možné struktury:

 • Předložka + podstatné jméno: at, on a under.
 • Předložka + zájmeno: from, to a with.
 • Předložka + gerundium: after, before a without.

Example

Předložka + podstatné jméno

 • She works at home.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • The shop is under the bridge.

Předložka + zájmeno

 • I received the information from him.
 • I am telling this to everybody.
 • You can come to the supermarket with me.

Předložka + gerundium

 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.
 • He left the house without listening to his mum.

Use

Předložkové vazby používáme několika různými způsoby:

 • Jako přídavné jméno (odpovídají na otázku Which one?);
 • Jako příslovce času a místa (odpovídají na otázky typu How?, When? či Kde?);
 • Jako jmennou frázi;
 • Se slovesy se dvěma předměty.

Summary

Předložkové vazby [prepositional phrases] jsou kombinací předložek s jinými větnými členy. Používáme je jako přídavná jména, příslovce času a místa, jmenné fráze nebo se slovesy se dvěma předměty.

Například:
— Předložka s podstatným jménem: „I never arrive on time.“
— Předložka se zájmenem: „She took an interesting book with her.“
— Předložka s gerundiem: „Before buying some tomatoes we talked to the seller.“

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License