Prepositional Phrases

Prepositional Phrase

Prepositional Phrases jsou výsledkem spojení předložky s jiným slovním druhem (podstatná jména, zájmena, gerundia).

[Gerundium = podstatné jméno slovesné končící na -ing]

EXTRA: Prepositional Phrases = Předložkové vazby.

Prepositional Phrases mají následující formu:

 • Preposition + noun: at, under and on.
 • Preposition + pronoun: with, to and from.
 • Preposition + gerund: without, after and before.
 • Preposition + noun
  • She works at home.
  • The homeless man sleeps under the bridge.
  • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • Preposition + pronoun
  • You can come to Paris with me.
  • I am telling this to everybody.
  • I received a letter from him.
 • Preposition + gerund
  • He left the house without listening to his mom.
  • I always go to work after watching television.
  • I usually eat breakfast before going to school.

Prepositional Phrases používáme:

 • Jako přídavné jméno;
 • Jako příslovce (času a místa);
 • Jako jmennou vazbu;
 • Se slovesy s dvojím předmětem;
 • K vyjádření toho, co kdo udělal.

Prepositional Phrases jsou výsledkem spojení předložky s jiným slovním druhem (podstatná jména, zájmena, gerundium).

[Gerundium = podstatné jméno slovesné končící na -ing]

Například:
— „I never arrive on time.“ = Kombinace on (preposition) + time (podstatné jméno) tvoří předložkovou vazbu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book