Unit 7.2

Předložkové vazby


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Předložkové vazby [prepositional phrases] jsou výsledkem spojení předložky s jiným větným členem (v podobě podstatného jména, zájmena, gerundia…).

Form

Předložková vazba se skládá z předložky v kombinaci s jiným větným členem (v podobě podstatného jména, zájmena, gerundia…).

Předložkové vazby mají tyto možné struktury:

 • Předložka + podstatné jméno: at, on a under.
 • Předložka + zájmeno: from, to a with.
 • Předložka + gerundium: after, before a without.

Example

Předložka + podstatné jméno

 • She works at home.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • The shop is under the bridge.

Předložka + zájmeno

 • I received the information from him.
 • I am telling this to everybody.
 • You can come to the supermarket with me.

Předložka + gerundium

 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.
 • He left the house without listening to his mum.

Use

Předložkové vazby používáme několika různými způsoby:

 • Jako přídavné jméno (odpovídají na otázku Which one?);
 • Jako příslovce času a místa (odpovídají na otázky typu How?, When? či Kde?);
 • Jako jmennou frázi;
 • Se slovesy se dvěma předměty.

Summary

Předložkové vazby [prepositional phrases] jsou kombinací předložek s jinými větnými členy. Používáme je jako přídavná jména, příslovce času a místa, jmenné fráze nebo se slovesy se dvěma předměty.

Například:
— Předložka s podstatným jménem: „I never arrive on time.“
— Předložka se zájmenem: „She took an interesting book with her.“
— Předložka s gerundiem: „Before buying some tomatoes we talked to the seller.“

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License