Unit 7.2

Prepozicionālās frāzes

Prepositional Phrase

Prepozicionālās frāzes [prepositional phrases] ir prievārdu un citu teikuma locekļu (lietvārdu, vietniekvārdu, ģerundiju) kombinācija.

Prepozicionālā frāze sastāv no prievārda un cita teikuma locekļa (lietvārda, vietniekvārda, ģerundija).

Prepozicionālām frāzēm ir trīs formulas:

 • Prievārds + lietvārds: at, under and on.
 • Prievārds + vietniekvārds: with, to and from.
 • Prievārds + ģerundijs: without, after and before.
 • Prievārds + lietvārds
  • She works at home.
  • The homeless man sleeps under the bridge.
  • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.
 • Prievārds + vietniekvārds
  • You can come to Paris with me.
  • I am telling this to everybody.
  • I received a letter from him.
 • Prievārds + ģerundijs
  • He left the house without listening to his mom.
  • I always go to work after watching television.
  • I usually eat breakfast before going to school.

Teikumā prepozicionālo frāzi izmanto dažādos veidos.

 • Kā īpašības vārdu (atbild uz jautājumu Which one?);
 • Kā laika un vietas apstākļu vārdus (atbild uz tādiem jautājumiem kā How? When? vai Where?);
 • Kā lietvārda frāzi;
 • Ar divkāršotiem darbības vārda priekšmetiem.

Prepozicionālās frāzes [prepositional phrases] ir prievārdu un citu teikumu locekļu kombinācijas.

Piemēram:
— Prievārds + lietvārds: “I never arrive on time.”
— Prievārds + vietniekvārds: “She took an interesting book with her.”
— Prievārds + ģerundijs: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu