Unit 4.2

Have un Have got apgalvojuma formā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got ir darbības vārda formas, kuras izmanto, lai izteiktu tādus stāvokļus, kā valdījumu, attiecības, slimību, kā arī cilvēku un priekšmetu raksturojumu.

Apgalvojuma [affirmative] formā šīs formas apstiprina kaut ko par priekšmetu.

Form

Darbības vārdi have un have got present simple laikā:

To have

Izmantojamā formula apgalvojuma formā:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: apgalvojuma formā trešajai personai vienskaitlī have mainās un kļūst par has;
 • Apgalvojuma formā trešajai personai vienskaitlī  darbības vārdam have nav saīsinātās formas.
Subject have/has Short form
I have I’ve
You have You’ve
He has
She has
It has
We have We’ve
You have You’ve
They have They’ve

To have got

Izmantojamā formula apgalvojuma formā:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: apgalvojuma formā trešajai personai vienskaitlī have mainās un kļūst par has.
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have un have got izmanto, lai apstiprinātu, ka kādam kaut kas pieder. Kā arī šīs darbības vārda formas lieto, lai runātu par attiecībām, slimībām, kā arī cilvēku un priekšmetu raksturojumu. Tomēr šiem vārdiem nav vienāda nozīme.

 • To have
  • Var izmantot, lai izteiktu darbības;
  • Var izmantot, lai runātu par pagātni, tagadni un nākotni.
 • To have got
  • Nevar izmantot, lai izteiktu darbības;
  • Var izmantot tikai, lai runātu par tagadni.

Summary

Have un have got apgalvojuma [affirmative] formā izmanto, lai apstiprinātu tādus stāvokļus kā valdījumu, attiecības, slimību, kā arī objektu raksturojumu. Tomēr nevar izmantot vienu formu citas vietā.

 • Have var būt izmantots, lai izteiktu darbības pagātnes, tagadnes un nākotnes laikā. Izmantojamā formula:
  Subject + have/has + object + … (has trešajai personai vienskaitlī)
 • Have got nevar būt izmantots, lai izteiktu darbības, var būt izmantots, runājot par tadatnes laiku. Izmantojamā formula:
  Subject + have/has got + object + … (has trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “I have lunch at 2 p.m.” / “I have got lunch at 2 p.m.“= Izmantojam have, jo tiek runāts par darbību.
— “I have a car.” / “I’ve got a car.” = Izmantojam have un have got, jo tiek runāts par īpašumu tagadnes laikā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence