Unit 4.2

Have un Have got apgalvojuma formā

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/have got ir darbības vārda formas, kuras izmanto, lai izteiktu tādus stāvokļus, kā valdījumu, attiecības, slimību, kā arī cilvēku un priekšmetu raksturojumu.

Apgalvojuma [affirmative] formā šīs formas apstiprina kaut ko par priekšmetu.

Form

Darbības vārdi have un have got present simple laikā:

To have

Izmantojamā formula apgalvojuma formā:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: apgalvojuma formā trešajai personai vienskaitlī have mainās un kļūst par has;
 • Apgalvojuma formā trešajai personai vienskaitlī  darbības vārdam have nav saīsinātās formas.
Subjecthave/hasShort form
IhaveI’ve
YouhaveYou’ve
Hehas
Shehas
Ithas
WehaveWe’ve
YouhaveYou’ve
TheyhaveThey’ve

To have got

Izmantojamā formula apgalvojuma formā:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: apgalvojuma formā trešajai personai vienskaitlī have mainās un kļūst par has.
Subjecthave/has gotShort form
Ihave gotI’ve got
Youhave gotYou’ve got
Hehas gotHe’s got
Shehas gotShe’s got
Ithas gotIt’s got
Wehave gotWe’ve got
Youhave gotYou’ve got
Theyhave gotThey’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have un have got izmanto, lai apstiprinātu, ka kādam kaut kas pieder. Kā arī šīs darbības vārda formas lieto, lai runātu par attiecībām, slimībām, kā arī cilvēku un priekšmetu raksturojumu. Tomēr šiem vārdiem nav vienāda nozīme.

 • To have
  • Var izmantot, lai izteiktu darbības;
  • Var izmantot, lai runātu par pagātni, tagadni un nākotni.
 • To have got
  • Nevar izmantot, lai izteiktu darbības;
  • Var izmantot tikai, lai runātu par tagadni.

Summary

Have un have got apgalvojuma [affirmative] formā izmanto, lai apstiprinātu tādus stāvokļus kā valdījumu, attiecības, slimību, kā arī objektu raksturojumu. Tomēr nevar izmantot vienu formu citas vietā.

 • Have var būt izmantots, lai izteiktu darbības pagātnes, tagadnes un nākotnes laikā. Izmantojamā formula:
  Subject + have/has + object + … (has trešajai personai vienskaitlī)
 • Have got nevar būt izmantots, lai izteiktu darbības, var būt izmantots, runājot par tadatnes laiku. Izmantojamā formula:
  Subject + have/has got + object + … (has trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “I have lunch at 2 p.m.” / “I have got lunch at 2 p.m.“= Izmantojam have, jo tiek runāts par darbību.
— “I have a car.” / “I’ve got a car.” = Izmantojam have un have got, jo tiek runāts par īpašumu tagadnes laikā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu