Unit 8.2

Vispārākā pakāpe ar īpašības un apstākļu vārdiem

Contributors

Introduction

Īpašības/apstākļu vārdus vispārākā pakāpē [superlative adjectives/adverbs] izmanto, lai veiktu priekšmetu, cilvēku vai darbību salīdzinājumu [comparison], izsakot pārākumu [expressing the superiority], kas nozīmē, ka kādam priekšmetam, cilvēkam vai kādai darbībai ir vairāk noteiktās īpašības.

Form

Vispārāko pakāpi veido, izmantojot īpašības vārdus [adjectives] vai apstākļu vārdus [adverbs]. Noteicējs the atrodas pirms īpašības/apstākļu vārda, lai parādītu vienas lietas pārākumu pār otru.

Teikuma formula:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Īpašības/apstākļu vārdu vispārāko pakāpi veido dažādos veidos, atkarībā no zilbju skaita un piedēkļa.

Vien-zilbju:

 • Īpašības/apstākļu v.: pievieno –est (cleancleanest);
 • Īpašības/apstākļu v. ar piedēkli –e: pievieno -st (simple ⇒ simplest);
 • Īpašības vārdi, kas beidzas ar vienu patskani un vienu līdzskani: divkāršo pēdējo līdzskani pirms pievieno -est (bigbiggest).

Div-zilbju:

 • Īpašības/apstākļu v. ar piedēkli -y: maina -y uz –i un pievieno –est (friendlythe friendliest).

Divas vai vairāk zilbes:

 • Īpašības/apstākļu v. bez piedēkļa -y: pievieno the most pirms īpašības/apstākļu v.: the most + īpašības/apstākļu v. (bez izmaiņām) (beautifulthe most beautiful).

Ja izmanto the most, tad īpašības/apstākļu vārdu forma paliek bez izmaiņām.

Example

Viena zilbe

 • I have the cleanest desk in the office.
 • She has the oldest shop in the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Divas zilbes ar piedēkli -y

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Divas (bez piedēkļa -y) vai vairāk zilbes

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Īpašības/apstākļu vārdu vispārāko pakāpi izmanto, ja vēlas izteikt viena priekšmeta, cilvēka vai vienas darbības pārākumu pār citu.

Summary

Īpašības/apstākļu vārdus vispārākā pakāpē izmanto, lai veiktu priekšmetu, cilvēku vai darbību salīdzinājumu, parādot viena pārākumu pār otru, kuram ir vairāk izteiktas īpašības.

Izmantojamā formula:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Viņu formula atšķiras atkarīgi no īpašības vārda zilbju skaita un piedēkļa.

Piemēram:
Vien-zilbju:
— Parasti: “Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.” = Pievienojam -est;
— Ar piedēkli -e: “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.” = Pievienojam -st;
— Ar vienu patskani + vienu līdzskani: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.” = Divkāršojam līdzskani un pievienojam -est.

Div-zilbju
— Ar piedēkli -y: “Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.” = -y mainām uz -i, un pievienojam -est.

Ar divām vai vairāk zilbēm
— (Bez piedēkļa -y): “Tired” ⇒ “Claire is the most tired girl in the class.” = Pievienojam more pirms īpašības/apstākļu vārda.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Licence