Unit 8.2

Vispārākā pakāpe ar īpašības un apstākļu vārdiem


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Īpašības/apstākļu vārdus vispārākā pakāpē [superlative adjectives/adverbs] izmanto, lai veiktu priekšmetu, cilvēku vai darbību salīdzinājumu [comparison], izsakot pārākumu [expressing the superiority], kas nozīmē, ka kādam priekšmetam, cilvēkam vai kādai darbībai ir vairāk noteiktās īpašības.

Form

Vispārāko pakāpi veido, izmantojot īpašības vārdus [adjectives] vai apstākļu vārdus [adverbs]. Noteicējs the atrodas pirms īpašības/apstākļu vārda, lai parādītu vienas lietas pārākumu pār otru.

Teikuma formula:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Īpašības/apstākļu vārdu vispārāko pakāpi veido dažādos veidos, atkarībā no zilbju skaita un piedēkļa.

Vien-zilbju:

 • Īpašības/apstākļu v.: pievieno –est (cleancleanest);
 • Īpašības/apstākļu v. ar piedēkli –e: pievieno -st (simple ⇒ simplest);
 • Īpašības vārdi, kas beidzas ar vienu patskani un vienu līdzskani: divkāršo pēdējo līdzskani pirms pievieno -est (bigbiggest).

Div-zilbju:

 • Īpašības/apstākļu v. ar piedēkli -y: maina -y uz –i un pievieno –est (friendlythe friendliest).

Divas vai vairāk zilbes:

 • Īpašības/apstākļu v. bez piedēkļa -y: pievieno the most pirms īpašības/apstākļu v.: the most + īpašības/apstākļu v. (bez izmaiņām) (beautifulthe most beautiful).

Ja izmanto the most, tad īpašības/apstākļu vārdu forma paliek bez izmaiņām.

Example

Viena zilbe

 • I have the cleanest desk in the office.
 • She has the oldest shop in the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Divas zilbes ar piedēkli -y

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Divas (bez piedēkļa -y) vai vairāk zilbes

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Īpašības/apstākļu vārdu vispārāko pakāpi izmanto, ja vēlas izteikt viena priekšmeta, cilvēka vai vienas darbības pārākumu pār citu.

Summary

Īpašības/apstākļu vārdus vispārākā pakāpē izmanto, lai veiktu priekšmetu, cilvēku vai darbību salīdzinājumu, parādot viena pārākumu pār otru, kuram ir vairāk izteiktas īpašības.

Izmantojamā formula:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Viņu formula atšķiras atkarīgi no īpašības vārda zilbju skaita un piedēkļa.

Piemēram:
Vien-zilbju:
— Parasti: “Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.” = Pievienojam -est;
— Ar piedēkli -e: “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.” = Pievienojam -st;
— Ar vienu patskani + vienu līdzskani: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.” = Divkāršojam līdzskani un pievienojam -est.

Div-zilbju
— Ar piedēkli -y: “Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.” = -y mainām uz -i, un pievienojam -est.

Ar divām vai vairāk zilbēm
— (Bez piedēkļa -y): “Tired” ⇒ “Claire is the most tired girl in the class.” = Pievienojam more pirms īpašības/apstākļu vārda.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence