Unit 1.2

Present Simple jautājuma formā

Introduction

Laiku present simple izmanto, lai paustu nemainīgas situācijas vai notikumus, kas regulāri atkārtojas vai vienmēr notiek.

Kad izteikts jautājuma [interrogative] formā, darbības vārdu izmanto, lai jautātu kaut ko par teikuma priekšmetu.

Form

Laikam present simple jautājuma formā ir sekojoša formula:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: trešajai personai vienskaitlī do mainās uz does;
 • Darbības vārds [verb]: darbības vārda pamatforma nemainās (paliek bez izmaiņām);
 • Nekārts [irregular] darbības vārds to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

Example

 1. Nākotnes plāni
  • Do I start my new job on the 17th of June?
  • Does the exam period end on the 19th of December?
  • Does their daughter arrive in a few days?
 2. Grafiki
  • Does the train leave at 7 o’ clock?
  • Does the match start at 9 o’ clock tomorrow?
  • Do my exams start at 10 o’clock tomorrow?
 3. Paradumi/rutīnas
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to good restaurants for lunch?
 4. Fakti
  • Does the sun rise from the West?
  • Does the water boil at 80°C?
  • Do unicorns exist?
 5. Pastāvīgas situācijas (tagadnē)
  • Do I live in Brussels?
  • Does she work in a supermarket?
  • Do they play football?
 6. Solījumi…
  • Do you promise to buy me a new phone?
  • Do you swear you’ll go to the doctor?
  • Do you promise me you’ll give me your phone number?
 7. Norādījumu un instrukciju došana
  • How do I get to the library?
  • Where do I go?
  • How do we get to the train station?
 8. Pabeigtas darbības, kas notiek pašlaik
  • Do the brigades disappear?
  • Do the police catch the thief?
  • Does Real Madrid recover from two goals down?
 9. tāstījums neoficiālajā gaisotnē
  • Does the Beast transform into a prince?
  • Does Snow White fall asleep?
  • Does Little Red Riding-Hood meet the wolf?

Use

Present simple nolieguma formā izmanto, lai jautātu par:

 1. Nākotnes plāniem (plānoti notikumi ar noteiktu datumu);
 2. Grafikiem (plānoti notikumi ar noteiktu laiku);
 3. Paradumiem/rutīnu (kaut kas vairākkārt notiekošais tagadnes laikā);
 4. Faktiem (kas parasti ir patiesi, noteikti);
 5. Pastāvīgajām situācijām (kas notiek jau kādu laiku un notiks nākotnē);
 6. Solījumiem;
 7. Instrukcijām (pavēlēm);
 8. Pabeigtām darbībām, kas notiek pašlaik (komentāri);
 9. Stāstījumiem neoficiālajā gaisotnē (stāstot stāstu).

Summary

Present simple jautājuma [interrogative] formā izmanto, lai jautātu par regulāri, bieži un vienmēr notiekošām situācijām.

Izmantojamā formula:
Do/does + subject + verb + …? (does trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “Do you work on important projects?” =
— “Does she work on important projects?” =

PIEZĪME: Darbības vārds to be ir nekārtns darbības vārds, tāpēc uz to neattiecas galvenais jautājuma formas veidošanas likums. To lieto teikuma sākumā, lai veidotu jautājumus.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Licence