Unit 1.2

Esamojo Paprastojo Laiko (Present Simple) Klausiamoji Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Esamasis paprastasis laikas (Present Simple) – tai laikas naudojamas išreikšti nuolatines, reguliariai besikartojančias situacijas ir įvykius.

Šio laiko klausiamosios formos [interrogative form] veiksmažodis naudojamas paklausti apie tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Esamojo paprastojo laiko (Present Simple) klausiamoji forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: vienaskaitos trečiasis asmuo pakeiciamas iš do į does;
 • Verb: pagrindinė veiksmažodžio forma išlieka tokia pati (be jokių pakeitimų);
 • Netaisyklingas veiksmažodis to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

Example

 1. Užbaigti veiksmai kalbamuoju metu
  • Does the taxi driver disappear?
 2. Faktai
  • Do teachers perform an important role in society?
 3.  Įpročiai/rutina
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to the cinema too much?
 4. Neformalus pasakojimas
  • Does the housewife transform into a princess?
 5. Instrukcijos
  • How do I get to the supermarket?
  • How do I update the new apps?
  • Do you have any advice?
 6. Nuolatinės situacijos
  • Do I live in Russia?
  • Does she work in a police station?
  • Does the doctor study English?
 7. Suplanuota ateitis
  • Do I start my new job on 17th June?
  • Does the exam period end on 19th December?
  • Does Emily’s plane land in 2 hours, or 3?
 8. Pažadai
  • Do you promise to buy me a new phone?
 9. Tvarkaraščiai
  • Does the train leave at 7 o’ clock?

Use

Klausiamomji esamojo paprastojo laiko (Present Simple) forma yra naudojama paklausti apie:

 1. Kalbamuoju metu užbaigtus veiksmus (komentarai);
 2. Faktus (dalykai, kurie laikomi tiesa ar realybe);
 3. Įpročius/rutiną (veiksmai, pasikartojantys dabartyje);
 4. Neformalų pasakojimą (istorijos pasakojimas);
 5. Instrukcijos (įsakymai);
 6. Nuolatines situacijas (pasibaigę ir būsimi veiksmai);
 7. Suplanuotą ateitį (suplanuoti įvykiai, žinant tikslią datą);
 8. Pažadus;
 9. Tvarkaraščius (suplanuoti įvykiai, žinant tikslų laiką).

Summary

Esamojo paprastojo laiko (Present Simple) klausiamąją formą [interrogative form] naudojame paklausti apie situacijas, kurios vyksta reguliariai, pakartotinai ar nuolatos.

Kai naudojame esamojo paprastojo laiko (Present Simple) klausiamąją forma, sakinį pradedame do, kurį vėliau seka veiksnys ir atitinkamas veiksmažodis (sakinys baigiamas klaustuko ženklu). Vienaskaitos trečiajame asmenyje naudojame does.

Pavyzdžiai:

— „Do you work on important projects?“ = esamojo paprastajo laiko (Present Simple) klausiamosios formos [interrogative form] sakinys, kurį pradedame do ir veiksmažodžiu work.
— “Does she work on important projects?” = veiksnys yra she, todėl sakinį pradedame does ir veiksmažodžiu work.

PASTABA: Veiksmažodis to be yra netaisyklingas, todėl jam netaikoma klausiamosios formos sudarymo taisyklė. Tiesiog perkeliame jį į sakinio pradžią, sudarinėjant klausimus.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License