Unit 1.2

Esamojo Laiko Klausiamoji Forma

Tenses

Esamasis laikas [present simple] – tai laikas, naudojamas išreikšti nuolatines situacijas ar įvykius, kurie reguliariai kartojasi ar visada nutinka.

Klausiamojoje formoje [interrogative form], veiksmažodis vartojamas paklausti kažką apie subjektą.

Esamasis laikas, klausiamojoje formoje, laikosi šios struktūros:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: vienaskaitos trečias asmuo pasikeičia iš do į does;
 • Verb: pagrindinė veiksmažodžio forma išlieka ta pati (jokių pakeitimų);
 • Nereguliarus veiksmažodis to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?
 1. Suplanuota ateitis
  • Do I start my new job on the 17th of June?
  • Does the exam period end on the 19th of December?
  • Does their daughter arrive in a few days?
 2.  Tvarkaraščiai
  • Does the train leave at 7 o’ clock?
  • Does the match start at 9 o’ clock tomorrow?
  • Do my exams start at 10 o’clock tomorrow?
 3.  Įpročiai/rutina
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to good restaurants for lunch?
 4.  Faktai
  • Does the sun rise from the West?
  • Does the water boil at 80°C?
  • Do unicorns exist?
 5. Dabartinės situacijos (dabartis)
  • Do I live in Brussels?
  • Does she work in a supermarket?
  • Do they play football?
 6. Pažadai…
  • Do you promise to buy me a new phone?
  • Do you swear you’ll go to the doctor?
  • Do you promise me you’ll give me your phone number?
 7. Klausiant krypties ar informacijos
  • How do I get to the library?
  • Where do I go?
  • How do we get to the train station?
 8. Užbaigti veiksmai, kurie įvyksta kalbant
  • Do the brigades disappear?
  • Do the police catch the thief?
  • Does Real Madrid recover from two goals down?
 9. Neformalus pasakojimas
  • Does the Beast transform into a prince?
  • Does Snow White fall asleep?
  • Does Little Red Riding-Hood meet the wolf?

Esamasis laikas, klausiamojoje formoje yra vartojamas klausti apie:

 1. Suplanuotą ateitį (suplanuotus įvykius kai žinomas tikslus laikas);
 2. Tvarkaraščius (suplanuotus įvykius kai žinomas tikslus laikas);
 3. Įpročius/rutiną (kažkas, kas pasikartoja dabartyje);
 4. Faktus (dalykus, kurie paprastai yra tiesa);
 5. Nuolatines situacijas (kurios vyko kurį laiką ir įvyks ateityje);
 6. Pažadus;
 7. Instrukcijas (įsakymus);
 8. Užbaigtus veiksmus, kurie įvyksta kalbant (komentarus);
 9. Neformalius pasakojimus (pasakojant istoriją).

Mes vartojame esamajį laiką [present simple], klausiamojoje formoje [interrogative form], paklausti apie situacijas, kurios vyksta reguliariai, pasikartoja ar visuomet vyksta.

Struktūra:
Do/does + subject + verb + …? (does vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiai:
— „Do you live in a small flat?“ = Vartojame esamąjį laiką paklausti apie dabartinę situaciją.
— „Does the train leave at 6?“ = Vartojame esamąjį laiką nurodydami tvarkaraštį/tikslų laiką.
— „Does water boil at 100 degrees Celsius?“ = Vartojame esamąjį laiką išreikšti faktą.

NOTE: Veiksmažodis to be yra nereguliarus, todėl jis nesilaiko bendros klausiamosios formos sudarymo taisyklės. Kad sudarytume klausimus, mes perkeliame jį į sakinio priekį.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book