Unit 6.1

Paprastojo Būtojo Laiko (Past Simple) Teigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Paprastasis būtasis laikas (Past Simple) naudojamas išreikšti situacijas, įvykius ir veiksmus, įvykusius praeityje.

Šio laiko teigiamos formos [affirmative form] veiksmažodis nurodo tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Paprastojo būtojo laiko (Past Simple) teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + Verb (Past tense) + …

Taisyklingi veiksmažodžiai

 • Pridedame -ed veiksmažodžio galūnėje:
Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Išimtys

Paprastojo būtojo laiko (Past Simple) teigiamos formos išimtys yra šios:

 • Veiksmažodžiai su priesaga -y einančia prieš priebalsį:  -y pakeičiame į -i ir pridedame galūnę -ed:
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Veiksmažodžiai su priesaga -e: pridedame -d.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Veiksmažodžiai su priebalsine priesaga (išskyrus w, y), einančia prieš kirčiuotą balsę: įvyksta priebalsių sudvigubėjimas ir pridedame galūnę -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Taisyklingi veiksmažodžiai

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

Išimtys

Priebalsis + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

Pagrindinė forma, pasibaigianti raide -e

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

Kirčiuotas balsis + priebalsinė priesaga

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Teigiama paprastojo būtojo laiko (Past Simple) forma yra naudojama patvirtinti:

 1. Veiksmus, situacijas ir įvykius, kurie įvyko ir pasibaigė praeityje;
 2. Pasikartojančius praeities įvykius ir įpročius;
 3. Praeities įvykius kartu su laiko žymekliais tokiais kaip: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Paprastojo būtojo laiko (Past Simple) teigiamą formą [affirmative form] naudojame patvirtinti įvykius ir situacijas, įvykusias praeityje. Taip pat ją naudojame su tam tikrais laiko žymekliais. Šis laikas sudaromas prie veiksmažodžio pridedant galūnę -ed.

Kai naudojame paprastojo būtojo laiko (Past Simple) teigiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka atitinkama veiksmažodžio praeities laiko forma.

Pavyzdžiui:
— „They worked on an important project yesterday.“ = Paprastojo būtojo laiko (Past Simple) teigiamos formos sakinys, todėl prie veiksmažodžio ask pridedame galūnę -ed (worked).

Taisyklingų veiksmažodžių paprastasis būtasis laikas (Past Simple) yra formuojamas skirtingai, priklausomai nuo pagrindinės veiksmažodžio formos.

Pavyzdžiui:
— Priesagą -y pakeičiame į -i ir pridedame galūnę -ed: “I try.” ⇒ “I tried.”
— Prie priesagos -e pridedame raidę -d: “I dance.” ⇒ “I danced.”
— Priesaga su kirčiuotu balsiu + priebalsiu (išskyrus -w ir -y): padvigubiname priebalsį ir pridedame galūnę -ed: “I plan.” ⇒ “I planned.”

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji  medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License