Unit 6.1

Būtojo Laiko Teigiama Forma

Tenses

Būtasis laikas [past simple] yra laikas, vartojamas išreikšti situacijas, įvykius ir veiksmus, kurie įvyko praeityje.

Teigiamoje formoje, veiksmažodis patvirtina kažką apie subjektą.

Reguliarų veiksmažodžių būtasis laikas, teigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + Verb (Past tense) + …

Reguliarūs veiksmažodžiai

Būtojo laiko veiksmažodžio forma: verb + -ed.

SubjectVerb (past tense)
Iworked
Youworked
Heworked
Sheworked
Itworked
Weworked
Youworked
Theyworked

išimtys

 • Veiksmažodžiai su priesaga -y prieš priebalsį: pakeičia -y į -i ir prisideda -ed.
InfinitiveVerb (past tense)
studystudied
crycried
worryworried
 • Veiksmažodžiai su priesaga -e: prisideda tik -d.
InfinitiveVerb (past tense)
hopehoped
decidedecided
arrivearrived
 • Veiksmažodžiai su priebalsine priesaga (išskyrus: w, y) prieš kirčiuotą balsį: padvigubina priebalsį ir prisideda -ed.
InfinitiveVerb (past tense)
stopstopped
banbanned
traveltravelled

Reguliarūs

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

išimtys

Priebalsis + -y

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Pagrindinė forma su priesaga -e

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Kirčiuotas balsis + priebalsinė priesaga

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Vartojame būtąjį laiką, teigiamojoje formoje, patvirtinti:

 • Veiksmus, situacijas ir įvykius, kurie įvyko ir baigėsi praeityje;
 • Pasikartojantys praeities įvykiai ir įpročiai;
 • Praeities įvykiai ir laiko išraiškos, tokios kaip: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Vartojame būtąjį laiką [past simple], teigiamoje formoje, patvirtinti įvykius, kurie įvyko praeityje ir kurie jau baigėsi.

Struktūra:
Subject + Verb (Past tense) + …

Pavyzdžiui:
— Regular verbs: „You ask.“ ⇒ „You asked.“ = We just add -ed.

Reguliarių veiksmažodžių būtasis laikas formuojamas skirtingai, priklausomai nuo veiksmažodžio pagrindinės formos.

Pavyzdžiui:
— Priesaga -y: „I try.“ ⇒ „I tried.“ = Pakeičiame -y į i ir pridedame -ed.
— Priesaga -e: „I dance.“ ⇒ „I danced.“ = Tiesiog pridedame -d.
— Priesaga su kirčiuotu balsiu + priebalsiu (išskyrus -w ir -y): „I plan.“ ⇒ „I planned.“ = Padvigubiname priebalsį ir pridedame -ed.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book