Unit 6.1

Paprastojo Būtojo Laiko (Past Simple) Teigiama Forma

Introduction

Paprastasis būtasis laikas (Past Simple) naudojamas išreikšti situacijas, įvykius ir veiksmus, įvykusius praeityje.

Šio laiko teigiamos formos [affirmative form] veiksmažodis nurodo tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Paprastojo būtojo laiko (Past Simple) teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + Verb (Past tense) + …

Taisyklingi veiksmažodžiai

 • Pridedame -ed veiksmažodžio galūnėje:
Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Išimtys

Paprastojo būtojo laiko (Past Simple) teigiamos formos išimtys yra šios:

 • Veiksmažodžiai su priesaga -y einančia prieš priebalsį:  -y pakeičiame į -i ir pridedame galūnę -ed:
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Veiksmažodžiai su priesaga -e: pridedame -d.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Veiksmažodžiai su priebalsine priesaga (išskyrus w, y), einančia prieš kirčiuotą balsę: įvyksta priebalsių sudvigubėjimas ir pridedame galūnę -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Taisyklingi veiksmažodžiai

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

Išimtys

Priebalsis + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

Pagrindinė forma, pasibaigianti raide -e

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

Kirčiuotas balsis + priebalsinė priesaga

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Teigiama paprastojo būtojo laiko (Past Simple) forma yra naudojama patvirtinti:

 1. Veiksmus, situacijas ir įvykius, kurie įvyko ir pasibaigė praeityje;
 2. Pasikartojančius praeities įvykius ir įpročius;
 3. Praeities įvykius kartu su laiko žymekliais tokiais kaip: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Paprastojo būtojo laiko (Past Simple) teigiamą formą [affirmative form] naudojame patvirtinti įvykius ir situacijas, įvykusias praeityje. Taip pat ją naudojame su tam tikrais laiko žymekliais. Šis laikas sudaromas prie veiksmažodžio pridedant galūnę -ed.

Kai naudojame paprastojo būtojo laiko (Past Simple) teigiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka atitinkama veiksmažodžio praeities laiko forma.

Pavyzdžiui:
— „They worked on an important project yesterday.“ = Paprastojo būtojo laiko (Past Simple) teigiamos formos sakinys, todėl prie veiksmažodžio ask pridedame galūnę -ed (worked).

Taisyklingų veiksmažodžių paprastasis būtasis laikas (Past Simple) yra formuojamas skirtingai, priklausomai nuo pagrindinės veiksmažodžio formos.

Pavyzdžiui:
— Priesagą -y pakeičiame į -i ir pridedame galūnę -ed: “I try.” ⇒ “I tried.”
— Prie priesagos -e pridedame raidę -d: “I dance.” ⇒ “I danced.”
— Priesaga su kirčiuotu balsiu + priebalsiu (išskyrus -w ir -y): padvigubiname priebalsį ir pridedame galūnę -ed: “I plan.” ⇒ “I planned.”

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji  medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

License