Unit 5.2

Esamojo Tęstinio Laiko Klausiamoji Forma

Tenses

Esamasis tęstinis laikas [present continuous] yra laikas, naudojamas išreikšti situacijas, vykstančias dabar (prieš, pokalbio metu ir po jo).

Klausiamojoje formoje, vartojamas siekiant suformuluoti klausimus apie kažką, kas vyksta dabar.

Esamasis tęstinis laikas, klausiamojoje formoje, laikosi šios struktūros:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Dėl išimčių pasižiūrėti esamojo tęstinio laiko teigiamą formą}.

 1. Veiksmas, vykstantis kalbėjimo metu
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. Laikina veikla
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. Planuojami veiksmai
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. Pokyčiai ir tendencijos
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. Pastovūs veiksmai
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Vartojame esamąjį testinį laiką, klausiamojoje formoje, paklausti apie:

 1. Veiksmus, kurie vyksta kalbėjimo metu;
 2. Laikiną veiklą (kuri bus baigta ateityje);
 3. Veiksmus, kurie planuojami ateityje;
 4. Pokyčius ir tendencijas;
 5. Įvykių pastovumą.

Esamasis tęstinis laikas [present continuous], klausiamojoje formoje, yra vartojamas paklausti apie situacijas, kurios vyksta kalbėjimo metu.

Struktūra:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

Pavyzdžiui:
— „Are you eating?“ = Vartojame esamąjį testinį laiką paklausti apie veiksmą, kuris vyksta kalbant (tuo momentu).
♦ „Do you eat?“ = Vartojame esamąjį laiką [present simple] paklausti apie veiksmą, kuris vyksta pakartotinai ar visada.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book