Unit 5.2

Esamojo Tęstinio Laiko (Present Continuous) Klausiamoji Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Esamasis tęstinis laikas (Present Continuous) naudojamas išreikšti situacijas, vykstančias dabar pokalbio metu, prieš ar po jo.

Šio laiko klausiamoji forma [interrogative form] leidžia suformuoti klausimus apie tai, kas vyksta dabar.

Form

Esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) klausiamoji forma sudaroma laikantis šios struktūros:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Išimtis žiūrėti skyriuje esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) teigiama forma}.

Example

 1. Veiksmai, vykstantys kalbamuoju metu
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Am I using the dictionary correctly?
 2. Suplanuoti veiksmai
  • Am I fixing the shelves tonight?
  • Is he buying a computer at the weekend?
  • Are we repeating the class next week?
 3. Pokyčiai ir tendencijos
  • Am I getting happier and happier?
  • Am I becoming better at sitting exams? 
  • Is the teacher improving her classes? 
 4. Nuosekliai atliekami veiksmai
  • Why am I always doing homework? 
  • Is the student asking questions repeatedly?
  • Am I always photocopying worksheets for you?
 5. Laikini įvykiai
  • Is he looking for the map?
  • Am I buying some pens?
  • Are the classmates working in groups?

Use

Klausiamoji esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) forma yra naudojama paklausti apie:

 1. Veiksmus, kurie vyksta kalbamuoju metu;
 2. Suplanuotus veiksmus, kurie įvyks ateityje;
 3. Pokyčius ir tendencijas;
 4. Veiksmų nuoseklumą;
 5. Laikinus įvykius, kurie pasibaigs ateityje.

Summary

Esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) klausiamąją formą [interrogativee form] naudojame norėdami paklausti apie situacijas, vykstančias dabar, t.y. šnekamuoju metu.

Kai naudojame esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) klausiamją formą, sakinį pradedame veiksmažodžio to be forma, kurią vėliau seka veiksnys ir atitinkamas veiksmažodis, kuris baigiasi –ing galūne. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku.

Pavyzdžiui:
— „Is he working on an important project today?“ = Naudojame esamąjį tęstinį laiką (Present Continuous) paklausti apie veiksmą, kuris vyksta kalbant, t.y. kalbamuoju metu.
♦ „Does he work on important projects?“ = Naudojame esamąjį paprastąjį laiką (Present Simple) paklausti apie veiksmą, kuris kalbamuoju metu kartojasi ar vyksta nuolatos.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License