Unit 1.1

To be Neigiama Forma

Verbs

To be yra pagalbinis veiksmažodis ir yra labai svarbus gramatikoje.

Neigiamoje formoje, veiksmažodis kažką paneigia apie subjektą.

To be yra nereguliarus veiksmažodis ir, neigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + to be + not + …

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Trumpa forma vartojama šnekamojoje kalboje ir neformaliuose laiškuose.

To be yra vartojamas su

 1.  Daiktavardžiais
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2.  Būdvardžiais
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3.  Prielinksninėmis frazėmis (ar papildiniais)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be, neigiamoje formoje, gali būti vartojamas trumpomis formomis:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

To be turi paprastą struktūrą ir kai jis yra vartojamas kaip siejamasis žodis tarp dviejų kalbos ar sakinio dalių (subjektų, daiktavardžių, būdvardžių, papildinių…), jis mums suteikia daugiau informacijos apie subjekto aplinkybes.

To be yra vartojamas su:

 1. Daiktavardžiais;
 2. Būdvardžiais;
 3. Prielinksninėmis frazėmis (ar papildiniais).

To be, neigiamoje formoje, paneigia subjekto savybes, pavyzdžiui: amžių, elgesį, spalvą, darbą, tautybę, asmenybę, vietą, kainą, savybes, dydį, laiką…

To be yra vienas dažniausiai vartojamų pagalbinių veiksmažodžių. To be yra dažniausiai vartojamas su daiktavardžiais, būdvardžiais ir prielinksninėmis frazėmis. Neigiamoje formoje, jis paneigia dalyko ypatybes.

Struktūra:
Subject + to be + …

Neigiama forma: (I) am not, (you) are not, (he/she/it) is not, (we/you/they) are not.

Pavyzdžiui:
— “I am not tall.” = Vartojame am not vienaskaitos pirmam asmeniui.
— “He is not tall.” = Vartojame is not vienaskaitos trečiam asmeniui.
— “They are not tall.” = Vartojame are not daugiskaitoje.

NOTE: Vartojame trumpą formą šnekamojoje kalboje ar neformaliuose laiškuose.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book