Unit 1.1

To be Neigiama Forma

Introduction

To be yra pagalbinis veiksmažodis, atliekantis svarbų vaidmenį gramatikoje.

Neigiamoje formoje [negative form] veiksmažodis paneigia tam tikrą veiksnio savybę.

Form

To be yra netaisyklingas veiksmažodis ir neigiamoje formoje išlaiko šią struktūrą:
Subject + to be + not + …

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Trumpoji forma naudojama šnekamojoje kalboje ir neformaliame rašyme.

To be naudojame kaip pagalbinį veiksmažodį su kitomis kalbos dalimis. Jis mums suteikia daugiau informacijos apie veiksnio būseną.

To be naudojamas su:

 1. Daiktavardžiais;
 2. Būdvardžiais;
 3. Prielinksninėmis frazėmis (ar papildiniais).

Example

To be yra naudojam su:

 1.  Daiktavardžiais
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2.  Būdvardžiais
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3.  Prielinksninėmis frazėmis (ar papildiniais)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be taip pat gali būti naudojame trumposiose formose:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

Neigiama to be forma paneigia tam tikras veiksnio savybes, pavyzdžiui, amžių, elgesį, spalvą, darbą, tautybę, asmenybę, vietą, kainą, savybes, dydį, laiką…

Summary

To be yra vienas iš daugiausiai naudojamų pagalbinių veiksmažodžių. Dažniausiai eina su daiktavardžiais, būdvardžiais ir prielinksninėmis frazėmis.

Neigiama to be forma [negative form] (po veiksmažodžio pridedadme neigiamą dalelę not) paneigia tam tikras veiksnio savybes ir yra naudojama po jo.

To be neigiamos formos [negative form] yra: (I) am not, (you) are not, (he/she/it) is not, (we/you/they) are not.

Pavyzdžiui:
— “I am not tall.” = am not naudojame su vienaskaitos pirmuoju asmeniu.
— “He is not tall.” = is not naudojame su vienaskaitos trečiuoju asmeniu.
— “They are not tall.” = are not naudojame daugiskaitoje.

PASTABA: trumpąją formą naudojame šnekamojoje kalboje ar neformaliuose laiškuose.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kuriame nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


License