Unit 1.1

To be Klausiamoji Forma

Verbs

To be yra pagalbinis veiksmažodis ir yra labai svarbus gramatikoje.

Klausiamojoje formoje, veiksmažodis vartojamas kažką paklausti apie subjektą.

To be yra nereguliarus veiksmažodis, klausiamojoje formoje (galimai dėl inversijos), laikosi šios struktūros:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Klausiamojoje formoje trumpos formos neegzistuoja.

To be vartojamas su:

 1.  Daiktavardžiais
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2.  Būdvardžiais
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3.  Prielinksninėmis frazėmis
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

To be turi paprastą struktūrą ir kai jis yra vartojamas kaip siejamasis žodis tarp dviejų kalbos ar sakinio dalių (subjektų, daiktavardžių, būdvardžių, papildinių…), jis mums suteikia daugiau informacijos apie subjekto aplinkybes.

To be yra vartojamas su:

 1. Daiktavardžiais;
 2. Būdvardžiais;
 3. Prielinksninėmis frazėmis (ar papildiniais).

To be, klausiamojoje formoje, vartojamas paklausti apie subjekto savybes, pavyzdžiui: amžių, elgesį, spalvą, darbą, tautybę, asmenybę, vietą, kainą, savybes, dydį, laiką…

To be yra vienas dažniausiai vartojamų pagalbinių veiksmažodžių. To be yra dažniausiai vartojamas su daiktavardžiais, būdvardžiais ir prielinksninėmis frazėmis. Klausiamojoje formoje, jis klausia dalyko ypatybių.

Struktūra:
Subject + to be + …?

Klausiamoji forma: Am (I…?), Are (you…?), Is (he/she/it…?), Are (we/you/they…?).

Pavyzdžiui:
— “Am I tall?” = Vartojame Am vienaskaitos pirmam asmeniui.
— “Is he tall?” = Vartojame Is vienaskaitos trečiam asmeniui.
— “Are they tall?” = Vartojame Are daugiskaitoje.

NOTE: Klausiamojoje formoje trumpos formos neegzistuoja (Is he tall? / ‘s he tall?).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book