Unit 1.1

To be Klausiamoji Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be yra pagalbinis veiksmažodis, atliekantis svarbų vaidmenį gramatikoje.

Klausiamojoje formoje [interrogative form] veiksmažodis naudojamas užduoti klausimą apie veiksnį.

Form

To be yra netaisyklingas veiksmažodis ir klausiamojoje formoje (galimai dėl inversijos) išlaiko šią struktūrą:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Trumposios formos neegzistuoja klausiamojoje formoje.

To be naudojame kaip pagalbinį veiksmažodį su kitomis kalbos dalimis. Jis mums suteikia daugiau informacijos apie veiksnio būseną.

To be naudojamas su:

 1. Daiktavardžiais;
 2. Būdvardžiais;
 3. Prielinksninėmis frazėmis (ar papildiniais).

Example

To be naudojame su:

 1.  Daiktavardžiais
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2.  Būdvardžiais
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3.  Prielinksninėmis frazėmis (ar papildiniais)
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

 

Use

Klausiamoji to be forma naudojama paklausti apie tam tikrą veiksnio savybę, pavyzdžiui, amžių, elgesį, spalvą, darbą, tautybę, asmenybę, vietą, kainą, savybes, dydį, laiką…

Summary

To be yra vienas iš daugiausiai naudojamų pagalbinių veiksmažodžių. Dažniausiai eina su daiktavardžiais, būdvardžiais ir prielinksninėmis frazėmis.

Klausiamoji to be forma [interrogative form] naudojama paklausti apie veiksnio ypatybes ir eina prieš jį (sakinys baigiasi tiesioginio klausimo ženklu –  klaustuku).

To be klausiamosios formos [interrogative form] yra: Am (I…?), Are (you…?), Is (he/she/it…?), Are (we/you/they…?).

Pavyzdžiui:
— “Am I tall?” = Am I naudojame su vienaskaitos pirmuoju asmeniu.
— “Is he tall?” = Is he naudojame su vienaskaitos trečiuoju asmeniui.
— “Are they tall?” = Are they naudojame daugiskaitoje.

PASTABA: trumposios formos neegzistuoja klausiamojoje formoje [interrogative form] (Is he tall? / ‘s he tall?).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License