Unit 5.1

Would: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis gebėjimą

Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris vienas neturi reikšmes, tačiau pakeičia pagrindinį veiksmažodį ir jo reikšmę bei suteikia daugiau informacijos apie patį veiksmą.

Veiksmažodis would yra modalinis veiksmažodis naudojamas išreikšti tam tikrus praeities norus, mandagius prašymus, pirmenybės suteikimą, troškimus, pasiūlymus ir pakvietimus.

Form

Modalinis veiksmažodis would naudojamas kaip pagalbinis veiksmažodis ir turi tris pagrindines fromas:

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + would+ verb + …

 • Teigiamos formos trumpinys yra ‘d.
Subject would Verb
I would work
You would work
He would work
She would work
It would work
We would work
You would work
They would work

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + would + not + verb + …

 • Neigiamos formos trumpinys yra wouldn’t.
Subject would + not Verb
I would not work
You would not work
He would not work
She would not work
It would not work
We would not work
You would not work
They would not work

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
Would + subject + verb + …?

Would Subject Verb Question Mark
Would I work ?
Would you work ?
Would he work ?
Would she work ?
Would it work ?
Would we work ?
Would you work ?
Would they work ?

Example

 1. Pasiūlymai ir pakvietimai
  • Would you like to come to my cousin’s party?
 2. Mandagūs prašymai
  • Would you open the window, pleaseIt’s hot today.
 3. Pirmenybės teikimai (preferencija)/Troškimai
  • I would like to have some coffee.
 4. Praeities norai
  • She would stay with her Grandma during the summer. 
  • She wouldn’t stay in the city during summer.
  • Would she stay in the countryside during summer?

Use

Would naudojame norėdami išreikšti:

 1. Pasiūlymus ir pakvietimus: pasiūlymų ir pakvietimų kūrimas kitiems;
 2. Mandagius prašymus: mandagių prašymas sudarymas;
 3. Pirmenybės teikimus (preferencija)/Troškimus: troškimų pristatymas ir pirmenybės suteikimas;
 4. Praeities norus: gebėjimas ką nors atlikti praeityje.

Summary

Modalinis veiksmažodis [modal verb] would naudojamas išreikšti tam tikrus praeities norus, mandagius prašymus, pirmenybės suteikimą, troškimus, pasiūlymus ir pakvietimus.

Šį veiksmažodį galime naudoti trimis skirtingais atvejais:

 • Tegiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka would ir veiksmažodis.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka would not ir veiksmažodis.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame would, kurį seka veiksnys ir veiksmažodis. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: “She would play the piano.”
Neigiama f.: “She wouldn’t play the piano.”
Klausiamoji f.: “Would she play the piano?

PASTABA: Modalinio veiksmažodžio [modal verb] would forma visuomet išlieka tokia pati net ir vienaskaitos trečiajame asmenyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

License