Unit 6.2

Nereguliarūs Veiksmažodžiai Būtajame Laike

Tenses

Būtasis laikas [past simple] yra laikas, vartojamas išreikšti situacijas, įvykius ir veiksmus, kurie įvyko praeityje.

Daugelis veiksmažodžių turi nereguliarią būtojo laiko formą [irregular past form].

Nėra taisyklės, kuri paaiškina, kaip gauti nereguliarią praeities formą iš būtojo laiko. 
Dažniausiai vartojami nereguliarūs veiksmažodžiai:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote
  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Nereguliari būtojo laiko forma vartojama taip pat, kaip ir įprasta, tačiau ji sudaroma kitaip.

Daugelis veiksmažodžių turi netaisyklingą būtojo laiko formą [irregular past forms].

Dažniausiai vartojami yra šie: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Pavyzdžiui:
— „I left my blanket under the tree.“ / „I leaved my blanket under the tree.“ = Veiksmažodis leave pasikeičia į left, nes tai yra nereguliarus veiksmažodis.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book