Unit 6.2

Nereguliarūs Veiksmažodžiai Būtajame Laike

Tenses

Būtasis laikas [past simple] yra laikas, vartojamas išreikšti situacijas, įvykius ir veiksmus, kurie įvyko praeityje.

Daugelis veiksmažodžių turi nereguliarią būtojo laiko formą [irregular past form].

Nėra taisyklės, kuri paaiškina, kaip gauti nereguliarią praeities formą iš būtojo laiko. 
Dažniausiai vartojami nereguliarūs veiksmažodžiai:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote
  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Nereguliari būtojo laiko forma vartojama taip pat, kaip ir įprasta, tačiau ji sudaroma kitaip.

Daugelis veiksmažodžių turi netaisyklingą būtojo laiko formą [irregular past forms].

Dažniausiai vartojami yra šie: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Pavyzdžiui:
— „I left my blanket under the tree.“ / „I leaved my blanket under the tree.“ = Veiksmažodis leave pasikeičia į left, nes tai yra nereguliarus veiksmažodis.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book