Unit 6.2

Paprastojo Būtojo Laiko (Past Simple) Netaisyklingi veiksmažodžiai

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Paprastasis būtasis laikas (Past Simple) naudojamas išreikšti situacijas, įvykius ir veiksmus, įvykusius praeityje.

Daugelis veiksmažodžių turi netaisyklingą paprastojo būtojo laiko (Past Simple) formą [irregular past form].

Form

Nėra taisyklės paaiškinančios, kaip formuojami paprastojo būtojo laiko (Past Simple) netaisyklingi veiksmažodžiai. Jų formas turime išmokti atmintinai.

Dažniausiai naudojami netaisyklingi veiksmažodžiai yra šie:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote

Example

  • bought a film yesterday.
  • He drank wine at church.
  • They went to the mountains last week.
  • We found the monuments.
  • went to the theatre last weekend.
  • She became a famous singer.
  • We saw a concert in the park.

Use

Paprastojo būtojo laiko (Past Simple) netaisyklingų veiksmažodžių formas naudojame taip pat kaip ir taisyklingų, tačiau jie sudaromi skirtingai.

Summary

Daugelis veiksmažodžių turi netaisyklingą paprastojo būtojo laiko (Past Simple) formą [irregular past form].

Dažniausiai naudojami yra šie: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, leave ⇒ left,  read ⇒ read, see ⇒ saw

Pavyzdžiui:
— „I left my blanket under the tree.“ / „I leaved my blanket under the tree.“ = Veiksmažodis leave pakeičiamas į left, kadangi jis yra netaisyklingas veiksmažodis.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book