Unit 6.2

Past Simple czasowników nieregularnych

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Czas past simple to czas, który służy do mówienia o wydarzeniach i czynnościach z przeszłości.

Odmiana wielu często używanych czasowników jest nieregularna [irregular].

Form

Nie ma zasady, która tłumaczy jak uzyskać nieregularną formę czasownika w past simple
Najczęściej używanymi czasownikami nieregularnymi są:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Nieregularny past simple jest używany w taki sam sposób jak regularny, ale inaczej powstaje.

Summary

Wiele czasowników jest nieregularna w czasie przeszłym prostym [past simple].

Te najczęściej używane to: become ⇒ becamedo ⇒ didgo ⇒ wenthave ⇒ hadread ⇒ readsee ⇒ saw

Na przykład:
— “left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Czasownik leave zmienia się na left, bo jest nieregularny.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book