Unit 1.1

To be zdania oznajmujące

Introduction

Czasownik To be jest czasownikiem pomocniczym, niezbędny w gramatyce.

Wyrażony w formie twierdzącej czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Form

Forma twierdząca czasownika to be ma następującą strukturę:
Subject + to be + …

Subject To Be Short Form*
I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
It is It’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re

*Forma skrócona jest używana w języku mówionym oraz pisanym nieformalnym.

Example

To be jest używane z:

 1. Rzeczownikami
  • I am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2. Przymiotnikami
  • I am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3. Wyrażeniami przyimkowymi (lub dopełnieniami)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To be może być również używane w formie skróconej:

 • I’m 12 years old.
 • This coat’s $100.
 • They’re my best friends.

Use

To Be ma bardzo prostą strukturę. W połączeniu z innymi częściami mowy (rzeczownikami, przymiotnikami, dopełnieniami, etc.) dostarcza więcej informacji na temat podmiotu. Jest również używane jako słowo łączące pomiędzy podmiotem a dopełnieniem lub przymiotnikiem, aby dostarczyć więcej informacji na temat podmiotu.

To be występuje z:

 1. Rzeczownikami;
 2. Przymiotnikami;
 3. Wyrażeniami przyimkowymi (lub dopełnieniami).

To be w formie twierdzącej służy do opisywania cech, na przykład: wieku, zachowania, koloru, pracy, narodowości, osobowości, miejsc, ceny, właściwości, rozmiar, czas…

Summary

Czasownik To be to jeden z najczęściej używanych czasowników pomocniczych w języku angielskim. W formie twierdzącej potwierdza coś na temat podmiotu (na przykład opisuje go). To Be jest często używane z rzeczownikami, przymiotnikami i wyrażeniami przyimkowymi.

Struktura:
Subject + verb to be + …

Twierdzenie: (I) am, (you) are, (he/she/it) is, (we/you/they) are.

Na przykład:
— “am tall.” = Używamy am dla pierwszej osoby liczby pojedynczej.
— “He is tall.” = Używamy is dla trzeciej osoby liczby pojedynczej.
— “They are tall.” = Używamy are dla liczby mnogiej.

Gdy podmiot jest nazwą lub rzeczownikiem zamiast zaimkiem, używamy formy krótkiej tylko z osobą trzecią w liczbie pojedynczej.

Na przykład:
— “John is tall.” / “Johns tall.”
— “The members are tall.” / “The members‘re tall.

UWAGA: Używamy krótkiej formy w języku mówionym lub nieformalnych tekstach.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License