Unit 11.1

Wh- Pytania


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Wh- pytania zawsze rozpoczynają się jedynym z  wh- słów pytajnych (zaimki pytające), które pokazują jaka informacja jest porządana.

Form

Bardzo ważne jest umieszczenie czasownika posiłkowego lub modalnego po wh- pytaniu oraz przed podmiotem.

Struktura wh- pytań to:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Zaimki pytajne wh- to: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom oraz how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you?

Use

Zaimki pytajne Wh- które służą do zadania pytań:

 1. When (pytanie o czas);
 2. Where (pytanie o miejsce);
 3. Why (pytanie o powód);
 4. Which (pytanie o preferencje dotyczące jednej rzeczy z wielu);
 5. What (pytanie o informację na jakiś temat);
 6. Whose (pytanie o właściciela jakiejś rzeczy);
 7. Who (pytanie o osobę, jako podmiot);
 8. Whom (pytanie o osobę, jako przedmiot);
 9. How* (pytanie o sposób w jaki coś jest wykonane lub się dzieje).

Te pytania są także zwane pytaniami otwartymi ponieważ istnieje nieskończona liczba odpowiedzi na nie.

*How nie rozpoczyna się na wh-, ale uznaje się je za wh- pytanie.

Summary

Wh-pytania rozpoczynają się jednym z wh- zaimkówwhenwherewhywhichwhatwhosewhowhomhow.

Struktura:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Na przykład:
— “Where is the toilet?” = Where wprowadza pytanie łotwarte, because ponieważ możesz dać nieskończoną ilość odpowiedzi.
♦ “Is there a toilet?” = Yes/no questions wymagają krótkiej odpowiedzi tak lub nie, są także zwane pytaniami zamkniętymi.

UWAGA: Czasownik posiłkowy (be/have) lub czasownik modalny (can/could/would) musi być umieszczony po wh- pytaniu oraz przed podmiotem.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License