Unit 11.1

Wh- Pytania

Introduction

Wh- pytania zawsze rozpoczynają się jedynym z  wh- słów pytajnych (zaimki pytające), które pokazują jaka informacja jest porządana.

Form

Bardzo ważne jest umieszczenie czasownika posiłkowego lub modalnego po wh- pytaniu oraz przed podmiotem.

Struktura wh- pytań to:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Zaimki pytajne wh- to: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom oraz how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who ate all the chocolate?
 8. Whom did he call?
 9. How old are you?

Use

Zaimki pytajne Wh- które służą do zadania pytań:

 1. When (pytanie o czas);
 2. Where (pytanie o miejsce);
 3. Why (pytanie o powód);
 4. Which (pytanie o preferencje dotyczące jednej rzeczy z wielu);
 5. What (pytanie o informację na jakiś temat);
 6. Whose (pytanie o właściciela jakiejś rzeczy);
 7. Who (pytanie o osobę, jako podmiot);
 8. Whom (pytanie o osobę, jako przedmiot);
 9. How* (pytanie o sposób w jaki coś jest wykonane lub się dzieje).

Te pytania są także zwane pytaniami otwartymi ponieważ istnieje nieskończona liczba odpowiedzi na nie.

*How nie rozpoczyna się na wh-, ale uznaje się je za wh- pytanie.

Summary

Wh-pytania rozpoczynają się jednym z wh- zaimkówwhenwherewhywhichwhatwhosewhowhomhow.

Struktura:
Wh- question word + auxiliary/modal verb + subject + verb + …?

Na przykład:
— “Where is the toilet?” = Where wprowadza pytanie łotwarte, because ponieważ możesz dać nieskończoną ilość odpowiedzi.
♦ “Is there a toilet?” = Yes/no questions wymagają krótkiej odpowiedzi tak lub nie, są także zwane pytaniami zamkniętymi.

UWAGA: Czasownik posiłkowy (be/have) lub czasownik modalny (can/could/would) musi być umieszczony po wh- pytaniu oraz przed podmiotem.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License