Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase - 2 minutes

Introduction

Be going to jest strukturą odnoszacą się do przyszłości.

Form

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Skrót formy twierdzącej jest taki sam jak skrót czasownika to be: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo BeGoing ToVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Przeczenie

Struktura formy przeczącej:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Skrót formy przeczącej jest taki sam jak skrót czasownika to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notGoint ToVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Pytanie

Struktura formy pytającej:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectGoing ToVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Twierdzenie

 • am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Przeczenie

 • am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Pytanie

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Używamy be going to, w celu wyrażenia zamiarów oraz planów na przyszłość.

UWAGA: W kontekście nieformalnym możemy użyć gonna zamiast going to.

Summary

Be going to odnosi się do silnych zamiarów oraz planów na przyszłość.

 • Twierdzenie: Subject + to be + going to + verb + …
 • Przeczenie: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Pytanie: To be + subject + going to + verb + …?

Na przykład:
— Affirmative: “am going to go to work.”
— Negative: “am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Interrogative: “Are you going to work?

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises