Unit 7.1

Be going to

Introduction

Be going to jest strukturą odnoszacą się do przyszłości.

Form

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Skrót formy twierdzącej jest taki sam jak skrót czasownika to be: I’m – you’re – he’s…
Subject To Be Going To Verb
I am going to work
You are going to work
He is going to work
She is going to work
It is going to work
We are going to work
You are going to work
They are going to work

Przeczenie

Struktura formy przeczącej:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Skrót formy przeczącej jest taki sam jak skrót czasownika to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Goint To Verb
I am not going to work
You are not going to work
He is not going to work
She is not going to work
It is not going to work
We are not going to work
You are not going to work
They are not going to work

Pytanie

Struktura formy pytającej:
To be + subject + going to + verb + …?

To Be Subject Going To Verb Question
Mark
Am I going to work ?
Are you going to work ?
Is he going to work ?
Is she going to work ?
Is it going to work ?
Are we going to work ?
Are you going to work ?
Are they going to work ?

Example

Twierdzenie

 • am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Przeczenie

 • am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Pytanie

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Używamy be going to, w celu wyrażenia zamiarów oraz planów na przyszłość.

UWAGA: W kontekście nieformalnym możemy użyć gonna zamiast going to.

Summary

Be going to odnosi się do silnych zamiarów oraz planów na przyszłość.

 • Twierdzenie: Subject + to be + going to + verb + …
 • Przeczenie: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Pytanie: To be + subject + going to + verb + …?

Na przykład:
— Affirmative: “am going to go to work.”
— Negative: “am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Interrogative: “Are you going to work?

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to Be going to exercises (39).
License