Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Be going to jest strukturą odnoszacą się do przyszłości.

Form

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Skrót formy twierdzącej jest taki sam jak skrót czasownika to be: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo BeGoing ToVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Przeczenie

Struktura formy przeczącej:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Skrót formy przeczącej jest taki sam jak skrót czasownika to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notGoint ToVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Pytanie

Struktura formy pytającej:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectGoing ToVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Twierdzenie

 • am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Przeczenie

 • am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Pytanie

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Używamy be going to, w celu wyrażenia zamiarów oraz planów na przyszłość.

UWAGA: W kontekście nieformalnym możemy użyć gonna zamiast going to.

Summary

Be going to odnosi się do silnych zamiarów oraz planów na przyszłość.

 • Twierdzenie: Subject + to be + going to + verb + …
 • Przeczenie: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Pytanie: To be + subject + going to + verb + …?

Na przykład:
— Affirmative: “am going to go to work.”
— Negative: “am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Interrogative: “Are you going to work?

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book