Unit 6.1

Past Simple pytania

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Czas przeszły prosty [Past Simple] to czas, który służy do mówienia o sytuacjach, wydarzeniach i czynnościach z przeszłości.

W formie pytającej, zadajemy pytanie o jakieś przeszłe wydarzenia.

Form

Past Simple zarówno regularnych jak i nieregularnych* czasowników w formie pytającej wygląda następująco:
Did + subject + verb + …?

  • Did to forma przeszła czasownika do.
Did Subject Verb Question
Mark
Did I work ?
Did you work ?
Did he work ?
Did she work ?
Did it work ?
Did we work ?
Did you work ?
Did they work ?

*Forma pytająca i przecząca nieregularnych czasowników ma taką samą strukturę jak regularnych

Example

  1. Did I bake delicious biscuits yesterday?
  2. Did he study a lot for the exams?
  3. Did she do any exercise last Monday?
  4. Did they travel around the world last year?

Use

Używamy Past Simple w formie pytającej do mówienia o:

  • Krótkich skończonych czynnościach i wydarzeniach, które nastąpiły.
  • Długich skończonych czynnościach, które nastąpiły.
  • Powtarzających się wydarzeniach lub nawykach z przeszłości;
  • Przeszłych wydarzeniach z określeniem czasu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Używamy czasu przeszłego prostego [Past Simple] aby mówić o sytuacjach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości.

Struktura:
Did + subject + verb + …? 

Na przykład:
— “Did they work on an important project yesterday?” = Używamy formy pytającej past simple, aby pytać o wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book