Unit 6.1

Past Simple pytania


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Czas przeszły prosty [Past Simple] to czas, który służy do mówienia o sytuacjach, wydarzeniach i czynnościach z przeszłości.

W formie pytającej, zadajemy pytanie o jakieś przeszłe wydarzenia.

Form

Past Simple zarówno regularnych jak i nieregularnych* czasowników w formie pytającej wygląda następująco:
Did + subject + verb + …?

  • Did to forma przeszła czasownika do.
Did Subject Verb Question
Mark
Did I work ?
Did you work ?
Did he work ?
Did she work ?
Did it work ?
Did we work ?
Did you work ?
Did they work ?

*Forma pytająca i przecząca nieregularnych czasowników ma taką samą strukturę jak regularnych

Example

  1. Did I bake delicious biscuits yesterday?
  2. Did he study a lot for the exams?
  3. Did she do any exercise last Monday?
  4. Did they travel around the world last year?

Use

Używamy Past Simple w formie pytającej do mówienia o:

  • Krótkich skończonych czynnościach i wydarzeniach, które nastąpiły.
  • Długich skończonych czynnościach, które nastąpiły.
  • Powtarzających się wydarzeniach lub nawykach z przeszłości;
  • Przeszłych wydarzeniach z określeniem czasu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Używamy czasu przeszłego prostego [Past Simple] aby mówić o sytuacjach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości.

Struktura:
Did + subject + verb + …? 

Na przykład:
— “Did they work on an important project yesterday?” = Używamy formy pytającej past simple, aby pytać o wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License