Unit 7.2

Liczebniki porządkowe


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Liczebniki porządkowe [ordinal numbers] wyrażają sekwencje numeryczne i pozycjonowanie elementów na liście.

Form

Liczebniki porządkowe są zwykle poprzedzone przedimkiem określonym the i zwykle umieszczane są po czasowniku. Liczebniki porządkowe są tworzone przez dodanie -th * do liczebników głównych (1–10):

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4th – Fourth
 • 5th* – Fifth
 • 6th – Sixth
 • 7th – Seventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10th – Tenth

*Wyjątki (również twelve = twelfth).

Example

 • It’s my second time in Sweden.
 • He was the first on the list.
 • Our house is the fourth on the left.

Use

Używamy liczebników porządkowych, aby pokazać pozycję czegoś na liście.

W przeciwieństwie do liczebników głównych, które służą wyrażaniu ilości, liczebniki porządkowe wyrażają sekwencje liczbowe.

Summary

Liczebniki porządkowe [adverbs of frequency] różnią się od liczebników głównych, ponieważ służą do pozycjonowania elementów na liście.

Liczebniki porządkowe są tworzone przez dodanie -th do liczebników głównych: firstsecondthirdfourthfifth, sixthseventheighthninth and tenth.

Na przykład:
— “It’s my fifth time in Spain.” = Jest to aktualna liczba odwiedzin w Hiszpanii i jestem tam teraz (fifth = liczebnik porządkowy).
♦ “I’ve been to Spain five times.” = Całkowita liczba moich odwiedzin w Hiszpanii i już mnie tam nie ma. (five = liczebnik główny).

UWAGA: 1, 2, 3, 5, 8, 9 and 12 są wyjątkami (ponieważ jako liczebniki porządkowe nie są zgodne z ogólną zasadą tworzenia: firstsecond, third, fifth, eighth, ninth and twelfth).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License