Unit 7.2

Liczebniki porządkowe

Introduction

Liczebniki porządkowe [ordinal numbers] wyrażają sekwencje numeryczne i pozycjonowanie elementów na liście.

Form

Liczebniki porządkowe są zwykle poprzedzone przedimkiem określonym the i zwykle umieszczane są po czasowniku. Liczebniki porządkowe są tworzone przez dodanie -th * do liczebników głównych (1–10):

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4th – Fourth
 • 5th* – Fifth
 • 6th – Sixth
 • 7th – Seventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10th – Tenth

*Wyjątki (również twelve = twelfth).

Example

 • It’s my second time in Sweden.
 • He was the first on the list.
 • Our house is the fourth on the left.

Use

Używamy liczebników porządkowych, aby pokazać pozycję czegoś na liście.

W przeciwieństwie do liczebników głównych, które służą wyrażaniu ilości, liczebniki porządkowe wyrażają sekwencje liczbowe.

Summary

Liczebniki porządkowe [adverbs of frequency] różnią się od liczebników głównych, ponieważ służą do pozycjonowania elementów na liście.

Liczebniki porządkowe są tworzone przez dodanie -th do liczebników głównych: firstsecondthirdfourthfifth, sixthseventheighthninth and tenth.

Na przykład:
— “It’s my fifth time in Spain.” = Jest to aktualna liczba odwiedzin w Hiszpanii i jestem tam teraz (fifth = liczebnik porządkowy).
♦ “I’ve been to Spain five times.” = Całkowita liczba moich odwiedzin w Hiszpanii i już mnie tam nie ma. (five = liczebnik główny).

UWAGA: 1, 2, 3, 5, 8, 9 and 12 są wyjątkami (ponieważ jako liczebniki porządkowe nie są zgodne z ogólną zasadą tworzenia: firstsecond, third, fifth, eighth, ninth and twelfth).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License