Unit 4.2

Have and Have got pytania

Introduction

Have/ Have got to czasownik wyrażający posiadanie oraz pozwalający opisać cechy osób i przedmiotów.

W formie pytającej, czasownik pyta o posiadanie czegoś.

Form

Czas teraźniejszy prosty czasownika have have got:

To have

Struktura formy pytającej:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: w trzeciej osobie liczby pojedynczej następuje zamiana do na does.
Do/Does Subject have Question
Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

Struktura formy pytającej:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: w trzeciej osobie liczby pojedynczej następuje zamiana have na has.
Have/Has Subject got Question
Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have..? and Have I got…? wyrażają pytanie o to czy ktoś coś/ kogoś posiada. Mówią o relacjach, chorobach i cechach rzeczy lub rzeczy. Nie są całkowicie wymienne.

 • To have
  • wyraża czynności;
  • ma czas przeszły, teraźniejszy i przyszły
 • To have got
  • nie wyraża czynności;
  • ma jedynie czas teraźniejszy

Summary

Have and have got w formie pytającej używane są do wyrażania posiadania, relacji i cech. Nie są całkowicie wymienne.

 • Have wyraża czynność. Ma czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Struktura:
  Do/Does + subject + have + object + …? (does dla 3 os. liczby pojedynczej)
 • Have got nie wyraża czynności. Ma jedynie czas teraźniejszy. Struktura:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has dla 3 os. liczby pojedynczej)

Na przykład:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = tutaj have wyraża czynność.
— “Have I got a car?” = tutaj have got wyraża posiadanie w teraźniejszości.

UWAGA: Have jako czasownik posiłkowy może wyrażać czynność. Have got jako całość nie jest czasownikiem posiłkowym.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

¡

More exercises

Exercises


License