Unit 4.2

Have and Have got pytania


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/ Have got to czasownik wyrażający posiadanie oraz pozwalający opisać cechy osób i przedmiotów.

W formie pytającej, czasownik pyta o posiadanie czegoś.

Form

Czas teraźniejszy prosty czasownika have have got:

To have

Struktura formy pytającej:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: w trzeciej osobie liczby pojedynczej następuje zamiana do na does.
Do/Does Subject have Question
Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

Struktura formy pytającej:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: w trzeciej osobie liczby pojedynczej następuje zamiana have na has.
Have/Has Subject got Question
Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have..? and Have I got…? wyrażają pytanie o to czy ktoś coś/ kogoś posiada. Mówią o relacjach, chorobach i cechach rzeczy lub rzeczy. Nie są całkowicie wymienne.

 • To have
  • wyraża czynności;
  • ma czas przeszły, teraźniejszy i przyszły
 • To have got
  • nie wyraża czynności;
  • ma jedynie czas teraźniejszy

Summary

Have and have got w formie pytającej używane są do wyrażania posiadania, relacji i cech. Nie są całkowicie wymienne.

 • Have wyraża czynność. Ma czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Struktura:
  Do/Does + subject + have + object + …? (does dla 3 os. liczby pojedynczej)
 • Have got nie wyraża czynności. Ma jedynie czas teraźniejszy. Struktura:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has dla 3 os. liczby pojedynczej)

Na przykład:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = tutaj have wyraża czynność.
— “Have I got a car?” = tutaj have got wyraża posiadanie w teraźniejszości.

UWAGA: Have jako czasownik posiłkowy może wyrażać czynność. Have got jako całość nie jest czasownikiem posiłkowym.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

¡

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License