Unit 5.1

Can: czasownik modalny zdolności

Introduction

Czasownik modalny [modal verb] to rodzaj czasownika pomocniczego, który modyfikuje znaczenie innego czasownika lub informuje o szczegółach danej czynności.

Czasownik can to czasownik modalny znaczący móc, potrafić, który wyraża prawdopodobieństwo lub zdolność. Używamy go także w pytaniach o pozwolenie.

Form

Czasownik modalny can jest używany jako czasownik pomocniczy.  Jego struktura w trzech formach to:

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej:
Subject + can + verb + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Przeczenie

Struktura:
Subject + can + not + verb + …

 • Skrótem formy przeczącej jest can’t;
 • Can jest wyjątkiem w tworzeniu formy przeczącej i jest zapisane razem z notcannot (can not jest niepoprawne).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Pytanie

Struktura w formie pytającej:
Can + subject + verb + …?

Can Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Umiejętność/zdolność
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Offer
  • Can we help you and your husband?
 3. Prośba
  • Can you open the window, please?
 4. Możliwość
  • My wife can go to Milan this summer.
 5. Możliwość/ szansa
  • We can stay at his place for a week!
 6. Przyzwolenie
  • My children can stay at the party.
  • My children cannot stay at the party.
 7. Wyrzut
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. General truth
  • Parks can be dangerous.

Use

Za pomocą can możemy wyrazić:

 1. Umiejętności/ zdolności;
 2. Możliwości;
 3. Prośby;
 4. Przyzwolenie;
 5. Możliwość/ szansę;
 6. Pozwolenie
 7. Wyrzuty
 8. Uznane prawdy

Summary

Używamy czasownik modalny can aby wyrazić umiejętność, możliwość, przyzwolenie. Możemy użyć can we wszystkich trzech formach (twierdzącej, przeczącej i pytającej).

Struktury:

 • Affirmative: Subject + can + verb + …
 • Negative: Subject + cannot + verb + …
 • Interrogative: Can + subject + verb + …?

Na przykład:
— Affirmative: “She can play the piano.”
— Negative: “She can’t play the piano.”
— Interrogative: “Can she play the piano?

UWAGA: Czasownik can jest taki sam dla wszystkich osób.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

License